Marc van der Steen van Stadlander, Con Mol van Woningstichting Woensdrecht en Peter Bevers van Beveland Wonen.
Marc van der Steen van Stadlander, Con Mol van Woningstichting Woensdrecht en Peter Bevers van Beveland Wonen.

WS Woensdrecht bij Zuidwestwonen

Algemeen

WOENSDRECHT – Per 1 juli sluit Woningstichting Woensdrecht zich aan bij Zuidwestwonen. Zo worden alle beschikbare huurwoningen in de gemeente Woensdrecht in één klap inzichtelijk voor woningzoekenden. Toewijzing geschiedt voortaan op basis van inschrijvingsduur: “Met deze stap komen er niet méér huurwoningen beschikbaar, maar ze worden wel eerlijker verdeeld”, zegt directeur Con Mol van Woningstichting Woensdrecht.

Met de aansluiting van Woningstichting Woensdrecht bij Zuidwestwonen vertegenwoordigt het platform zo’n 46.000 woningen van zeven woningcorporaties in Zuidwest-Brabant en Zeeland. In totaal bedient Zuidwestwonen zo’n 23.000 woningzoekenden, waaronder steeds meer starters. “Met onze aansluiting bij Zuidwestwonen kunnen we niet alleen onze huurders beter bedienen, maar hopen we ook meer data te krijgen waaruit we kunnen opmaken waar de behoeftes van woningzoekenden zich bevinden, zodat we daarop kunnen inspelen.”

Beter zichtbaar

Decennia lang wees Woningstichting Woensdrecht haar woningen toe op basis van woonduur of – bij starters – geboortedatum. Met de aansluiting bij Zuidwestwonen wordt voortaan de inschrijfduur van woningzoekenden het criterium. “Zo worden ook de kansen van woningzoekenden beter zichtbaar”, zegt Mol, “bij inschrijving is meteen zichtbaar hoeveel andere inschrijvers er zijn, en woningzoekenden kunnen zien hoe hoog ze ‘eindigen’.”

Overeenkomst

Op 10 mei ondertekende Mol de deelnemersovereenkomst van Zuidwestwonen samen met bestuurder Marc van der Steen van Stadlander, die sinds 1 januari voorzitter is van Zuidwestwonen, en Peter Bevers van Beveland Wonen, de woningcorporatie die te boek staat als “huisvader” van Zuidwestwonen.

Afbeelding