Te vervangen huurwoningen in Putte.
Te vervangen huurwoningen in Putte. Foto: Stadlander

Vervanging woningen in Putte

Algemeen

PUTTE - Op verschillende manieren maakt woningcorporatie Stadlander de komende jaren haar woningen duurzamer en energiezuiniger. Zo ook in Putte. Hier gaat Stadlander aan de slag met de woningen aan de Postbaan 27 t/m 49 en Zr. Will van Hooijdonkstraat 4 t/m 18. De 20 verouderde huurwoningen maken plaats voor nieuwe, energiezuinige eengezinswoningen in de sociale huur.

Leeggekomen woningen aan de Postbaan en Zr. Will van Hooijdonkstraat worden al langere tijd in bruikleen gegeven. Op dit moment zijn 12 huurwoningen regulier bewoond, 8 woningen zijn in bruikleen gegeven via een leegstandsbeheerder. Voor de 12 huurders met een vaste huurovereenkomst start vanaf 15 januari 2023 een sociaal plan. Dit betekent dat Stadlander haar huurders begeleidt naar een andere woning. De bewoners krijgen in sommige situaties voorrang op andere woningzoekenden en krijgen een vergoeding voor de verhuiskosten. Het sociaal plan heeft een looptijd van 1,5 jaar en loopt tot op 15 juli 2024. De huurders zijn hierover donderdagavond 8 december geïnformeerd. Het sociaal plan geldt niet voor de bewoners die de woning in bruikleen hebben. Zij weten dat hun verblijf in de woningen tijdelijk is.

Nieuwbouw

Stadlander kiest ervoor om de woningen aan de Postbaan en Zr. Will van Hooijdonkstraat te slopen. Vastgoedontwikkelaar Alexander Henst legt uit: “De kosten om de woningen duurzaam te renoveren zijn erg hoog. Ook past de indeling van de woningen niet meer bij de huidige normen van Stadlander.”

Stadlander wil op deze plaats graag nieuwe woningen bouwen. Gebiedscoördinator Sandy Leendertse licht toe: “Er komen weer sociale huurwoningen terug, geschikt voor gezinnen. We zien dat gezinnen een belangrijke groep vormen voor het behoud van de leefbaarheid in Putte. Deze locatie biedt mogelijkheden om eengezinswoningen toe te voegen.”

De komende periode worden de plannen voor de nieuwbouw verder uitgewerkt. Het is de bedoeling om de woningen direct na het aflopen van het sociaal plan te slopen. Eind 2024, begin 2025 kan dan de nieuwbouw starten.