Adverteren

Door het human interest karakter van De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant is er een directe binding tussen lezer en adverteerder. Wij hanteren voor onze krant de zogenaamde Engelse opmaak. Advertenties en verhalen staan bewust door elkaar heen. Zo vergroten we de attentiewaarde. Kortom: De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant is een perfect medium om uw bedrijf of product te promoten.

Hieronder vindt u een overzicht van onze standaard advertentietarieven. Klik op de afbeelding om de tariefkaart te vergroten.

Afbeelding   Afbeelding

De reguliere uitgave (verspreidingsgebied Halsteren, Lepelstraat, Hoogerheide, Ossendrecht, Huijbergen, Woensdrecht en Putte) verschijnt wekelijks in een oplage van 16.750 en bereikt 37.000 inwoners.