Bovenaanzicht Halsteren Centrum-Oost.
Bovenaanzicht Halsteren Centrum-Oost. Foto: Stadlander

Uitleg over Project Centrum Oost door Stadlander

Algemeen

HALSTEREN - In de eerste vergadering van Dorpsraad Halsteren na de zomervakantie, kwam woningcorporatie Stadlander een presentatie en uitleg geven over het project Centrum-Oost. Zoals bekend is, worden hier 54 huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het gebiedsteam met de coördinator en mensen van Stadlander die inzetbaar zijn in dit gebied stelde zich voor. 

Ook kwamen vernieuwingen in de Mozartstraat (sloop in 2022-2023) en nieuwbouw de Leeuwerik (is in volle gang) kort ter sprake. 

Dorpsraad Halsteren stelde op voorhand zich zorgen te maken over de invulling van project Centrum-Oost: net als bij het Elisabeth is er nog geen nieuwe invulling voor, terwijl de woningnood zo hoog is. Vrees bestaat   dat er vleermuizen in de te slopen huizen komen. Volgens Stadlander is het de bedoeling zo snel mogelijk te starten met de invulling. De tijd zit niet mee, wat vroeger drie maanden duurde is nu een half jaar. 

Er worden 54 woningen vervangen voor nieuwbouw: in het 2e kwartaal 2024 is de sloop gepland van 23 woningen aan de Bernhardstraat en het Sint Maartensplein. Hiervoor is 15 september een sociaal plan gestart. Gesprekken met bewoners over rechten en plichten, begeleiding, verhuiskosten worden al volop gevoerd. Op het moment dat Stadlander start, wordt de sloop van 18 woningen in de Julianastraat voorbereid en in de volgende fase 13 huizen in de Schoolstraat.

Op de vraag of mensen terug kunnen naar de locatie waar ze nu wonen liet Stadlander weten dat die garantie er niet is. Uitgangspunt is mensen in één keer goed te verhuizen, in de praktijk blijkt dat ze daarna zelden terug willen naar de oude plek. Bewoners hebben voorrang vanwege sloopurgentie en de woningcorporatie heeft speciaal mensen in dienst om zoeken naar een andere woning te begeleiden. Als iemand echt niet weg wil, dan biedt Stadlander een woning aan, maar dit komt haast niet voor. 

Over het aantal woningen dat voor de gesloopte in de plaats komt worden gesprekken gevoerd. Het kan zijn dat dit er meer zijn dan nu. Plannen worden bedacht, voorgelegd en dan kunnen mensen reageren. Dit gaat in korte tijd gebeuren, bewoners worden steeds op de hoogte gehouden. Eind september is de eerste startbijeenkomst en de woningcorporatie wil bewoners van de wijk en betrokken instanties vooral triggeren mee te doen. Dorpsraad Halsteren is er hier één van, maar ook WijZijn Traverse, tanteLouise en de school zijn stakeholders.

Dorpsraad Halsteren ‘is altijd bereid om mee te sturen in plaats van af te wachten’. Er werden vragen gesteld over de soorten woningen en voor welke doelgroepen. Aan starterswoningen blijkt behoefte; een mooie mix voor jong en oud, in verschillende prijsklassen en afspiegeling van deze typisch Halsterse wijk zou mooi zijn. Ook werd geopperd leegstand zo kort mogelijk te houden. Stadlander liet weten dat er altijd een paar maanden niets kan en dat er 9 maanden tot 1 jaar nodig is voor de bestemmingsplanprocedure. Het ideaalbeeld is continue woondoorstroming. Ook werd gevraagd naar mogelijke gevolgen voor andere huiseigenaren in de wijk als er bijvoorbeeld een nieuwe soort warmtevisie komt en hoe wordt omgegaan met waterafkoppeling. Op de slotvraag vanuit de Dorpsraad ‘hoe bewoners hebben gereageerd op de vernieuwingen in hun wijk’ was het antwoord ‘uiteenlopend’. 

Uitgangspunt van woningcorporatie Stadlander is dat mensen over al dit soort zaken moeten kunnen meepraten en dat bij de nieuwbouw voorzieningen maximaal benut worden. Elke donderdag is er van 16.00 tot 17.00 uur spreekuur op het adres Sint Maartensplein 28.