Belangstellende dames Rianne Koopman en Els Sebregts maken kennis met de dorpsraad.
Belangstellende dames Rianne Koopman en Els Sebregts maken kennis met de dorpsraad. Foto: Bep Tielemans

Dorpsraad Halsteren

Algemeen

HALSTEREN - In de bijeenkomst van Dorpsraad Halsteren werden twee nieuwe belangstellenden verwelkomd die mogelijk aansluiten: Rianne Koopman en Els Sebregts. Beide zussen zijn geboren op de Steenovenweg, zijn grootgebracht op de Vismarkt in Bergen op Zoom en wonen intussen twintig jaar ‘op De Beek’.

‘Altere is nu eenmaal m’n plekske’ zegt Rianne Koopman. De dorpsraad bestaat intussen 25 jaar en Els Sebregts wilde weten of ‘de dorpsraad eigenlijk wel invloed heeft invloed in Berrege’. Waarop voorzitter Eugène van den Eijnden reageerde: “Wij hebben zelf de indruk van wel. Mede door inbreng van de dorpsraad is best veel gerealiseerd. Bij bouwplannen bijvoorbeeld worden we ingeschakeld, zoals de ontwikkeling van Vogelenzang, de rotonde op de Steenbergseweg is aangelegd in plaats van verkeerlichten en bij tal van zaken houden we de vinger aan de pols.” de dames kunnen als aspirant leden een keer of drie vier meedraaien met Dorpsraad Halsteren waarna wordt besloten tot eventueel lidmaatschap. 

Parkeren

Regelmatig wordt geklaagd over overlast door parkeren op plaatsen waar dat niet is toegestaan. De wijkagente, Marsha, is gewezen op een aantal straten waar auto’s zo weggezet worden dat het voetpad niet te gebruiken is door spelende kinderen, rolstoelers, rollatorgebruikers en voetgangers met kinderwagens. Zij gaat boetes uitdelen waar direct gevaar dreigt en gele kaarten uitdelen. 

In de Leeuwstraat op de Jankenberg willen bewoners hun straat zelf herinrichten vanwege parkeeroverlast. Ze vragen de gemeente materiaal beschikbaar te stellen. De dorpsraad onderschrijft dit burgerinitiatief. 

Parkeren aan de Kannewielseweg blijkt ook een probleem vanwege de herinrichting Halsterseweg.  

Benzeenuitstoot

Wijkcommissies in Tuinwijk en Noordgeest zijn volop bezig om helder te krijgen wat en hoeveel er precies door de asfaltcentrale wordt uitgestoten. Met name de uitstoot benzeen baart hen zorgen. De Dorpsraad Halsteren blijft op de hoogte en ondersteunt deze activiteiten.  

Plein

Op een informatieavond onlangs over nieuwbouw van de Leeuwerik bij Vogelenzang werd gesteld dat het plein niet levendig genoeg zou zijn. Een klein speeltuintje zou niet misstaan, zo wordt gesuggereerd, dat is leuk voor de kleinkinderen als ze bij grootouders op visite komen. Dit wordt gemeld bij Stadlander. Opgemerkt wordt dat er ook voor grote activiteiten ruimte moet vrij blijven.  

Fietsroute ‘linie langs de Eendracht’

Gemeenten Bergen op Zoom (€ 100.000), Steenbergen (€ 300.000) en Tholen (€ 700.000) hebben samen een bedrag van 1,1 miljoen beschikbaar voor het aanleggen van fietsroute de ‘linie langs de Eendracht’. Daarnaast is er subsidie van 1,1 miljoen van Geopark / Interregionaal. Er zijn nu onderhandelingen met SABIC om de route over de Spie te laten lopen, niet langs het hek van SABIC maar langs het Lange Water. Er zijn vanuit beheerder windmolens bezwaren tegen het fietspad langs of onder de windmolens door vanwege veiligheid. Er zijn nog een paar obstakels. Werkgroep wil koste wat kost het deel in de Auvergnepolder opengesteld hebben voor februari 2023. 

Wout Huijgens heeft het plan als examenstuk gebruikt voor de cursus “Gastheer van het landschap”. Hij zal de presentatie binnenkort laten zien.

De volgende vergadering van Dorpsraad Halsteren is donderdag 2 juni.