Het watersnoodmonument aan de Sint Ignatiusdijk wordt als het aan de Dorpsraad ligt snel hersteld.
Het watersnoodmonument aan de Sint Ignatiusdijk wordt als het aan de Dorpsraad ligt snel hersteld. Foto: Dennis van Loenhout

Dorpsraad leidt college rond in Halsteren

Algemeen

HALSTEREN – Afgelopen week nam de Halsterse Dorpsraad het college mee op een rijtoer door Halsteren. Door de Auvergnepolder, langs de Hof van Ram, langs zorgcentrum Sint Elisabeth. Langs, kortom, alle plekken waarover de politiek belangrijke besluiten te nemen heeft. “Met deze rijtoer willen we zorgen dat het college écht weet waarover het gaat”, zegt Dorpsraad-voorzitter Eugène van den Eijnden.

Porren, dat is in de woorden van voorzitter Eugène van den Eijnden de belangrijkste rol van de Halsterse Dorpsraad. “Porren, en op dingen hameren, meer kunnen wij niet doen”, zegt hij, “en samen bereiken we meer. Daarom zijn we altijd in gesprek met de gemeente. Om het gesprek over belangrijke onderwerpen zo goed mogelijk te kunnen voeren willen we zeker weten dat het college weet waar het over gaat, dat ze de plekken waarover ze moeten beslissen ook echt kennen. Daarom organiseren we deze bustoer.”

Van den Eijden overwoog even om in de Auvergnepolder, op de mogelijke locaties voor het 12 hectare grote stroomverdeelstation van TenneT, grote vlaggenmasten weg te zetten. “Dat zou opvallen, in een lege polder”, zegt hij, “dan zou het college zich écht een beeld kunnen vormen van de impact van zo’n verdeelstation.” De vlaggenmasten stonden er niet, de beeldvorming kwam er toch. Wethouder Jacobs: “Als je hier rondrijdt krijg je vanzelf een beter gevoel bij waar het misschien past, waar mensen veel last zullen ondervinden en waar niet. Binnenkort voer ik gesprekken met bewoners van zowel de noord- als de zuidkant van de polder. Ik breng daarna een advies uit aan mijn collega’s in het college, als college adviseren we de raad, en daarna wordt de locatie door TenneT uitgewerkt.”

Indruk

Verder reed de bus onder andere langs de Muziekbuurt en Nieuw Altere. Plekken waar flink wordt gebouwd, maar ook wordt nagedacht over hoe invulling te geven aan de grote woningbehoefte in Halsteren, met name voor starters. De bus kwam ook langs de Hof van Ram, waarvan de Dorpsraad vindt dat dit heemhuis moet worden overgedragen aan de Heemkundekring. Op de Sint Ignatiusdijk werd stilgestaan bij het watersnoodmonument, dat de Dorpsraad graag een opknapbeurt zou geven voor 2023, als de Watersnoodramp 70 jaar geleden is. Burgemeester Petter zei toe alles in het werk te stellen om dat mogelijk te maken: “Door dat monument zie je hoe hoog het water heeft gestaan. Dat maakt nog altijd diepe indruk, het tekent de diepe wond die de Watersnoodramp heeft geslagen.”

‘Alle hens aan dek’

Dat ook de nieuwe gemeentesecretaris, Martin van Vliet, aansloot bij de rijtoer kon op bewondering van de Dorpsraad rekenen: “Heel goed dat hij er is, hij vervult immers een belangrijke rol in het college”, zegt Van den Eijnden, die zijn “treurnis” uitsprak over het feit dat niet het voltallige college, maar slechts burgemeester Petter en wethouder Jacobs naar Halsteren kwamen. 

Wethouder Jeroen de Lange meldde zich keurig af, maar de afwezigheid van de andere twee wethouders was voor de Dorpsraad een domper. Wethouder Jacobs en burgemeester Petter vroegen begrip voor een college dat - zeker na het vertrek van wethouder Patrick van der Velden - haar uren zeer zorgvuldig moet indelen. “De grootste vraagstukken in Halsteren op dit moment gaan over ruimte”, zegt wethouder Jacobs, “daarom ben ik hier. Als er vraagstukken waren die de portefeuilles van collega’s raakten, dan zouden zij er ook zijn geweest. Dat is niet zo, en ik zal hen volledig informeren. Als college moeten we onze tijd op dit moment nu eenmaal zeer zorgvuldig benutten. Het is alle hens aan dek.”