Initiatiefnemer voor geluidsmetingen op de Steenbergseweg, Ed Jansen.
Initiatiefnemer voor geluidsmetingen op de Steenbergseweg, Ed Jansen. Foto: Bep Tielemans

Dorpsraad ziet zorgen om biomassa en verkeer

Algemeen

HALSTEREN – De ledenvergadering van de Halsterse Dorpsraad afgelopen week was drukbezocht. Besproken werden onder andere de geplande biomassacentrale op het terrein van SABIC en de geluidsoverlast die bewoners van onder andere de Eenlandsweg ervaren van het verkeer op de Steenbergseweg. Ook kwam de behoefte aan handhaving, op snelheid, maar ook op parkeergedrag, ter sprake.


De Halsterse Dorpsraad houdt de vinger aan de pols op dossiers die voor het dorp belangrijk zijn, en in een levendig dorp als Halsteren zijn dat er veel. Veel zaken lopen voorspoedig, en de Dorpsraad houdt een oogje in het zeil. Bijvoorbeeld rond de realisatie van het TenneT-verdeelstation in de Auvergnepolder, de fietsroute aldaar, het geplande fietspad in het Halsters Laag en de diverse bouwplannen in het dorp. Van die laatste heeft vooral het voormalige Elisabeth de aandacht, de Dorpsraad wil voorkomen dat het terrein daar lange tijd braak blijft liggen, en gaat daarover in gesprek. Ondertussen verlopen de voorbereidingen rondom de herdenking van de Watersnoodramp, die volgend jaar 70 jaar geleden is, volgens plan.

Urgenter zijn de ontwikkelingen rondom de geplande biomassacentrale op het terrein van SABIC. De Dorpsraad stelt vast dat er niet of nauwelijks sprake is van een omgevingsdialoog en vindt dat zorgelijk. Insprekers stellen dat de vervuiling die zo’n centrale teweeg brengt enorm is, en maken zich zorgen. De Dorpsraad heeft het college en raadsleden benaderd, maar reactie is uitgebleven. Overwogen wordt om ook een zienswijze in te dienen bij de provincie, om formele wegen te behandelen.

Parkeeroverlast
De vele bouwprojecten in Halsteren lopen over het algemeen voorspoedig. In reactie op een inwoner die stelt veel last te hebben ervaren van heiwerkzaamheden stelt voorzitter Eugène van den Eijnden dat de Dorpsraad er bij de gemeente altijd op hamert om niet te heien, maar te boren, om zo overlast voor inwoners te voorkomen.

De extra verkeersdrukte door de afsluiting van de Halsterseweg zorgt onder andere in de Langstraat soms voor gevaarlijke situaties. Diverse leden signaleren bovendien dat die problemen verergerd worden door auto’s die op diverse plekken in het dorp fout geparkeerd staan, bijvoorbeeld in groenstroken of zelfs gewoon op de stoep. Secretaris Peter Tange deelt zijn voornemen om binnenkort snel met de wijkagent een ronde door het dorp te maken om de overlast in kaart te brengen en te handhaven waar nodig is. Ook wordt er geopperd om bij wijze van burgerinitiatief briefjes onder ruitenwissers van fout geparkeerde auto’s achter te laten.

Geluidsmetingen

Bewoner Edward Jansen startte vorig jaar een petitie om de geluidsoverlast die hij ervaart van het verkeer op de Steenbergseweg onder de aandacht te brengen. Die petitie werd ruim 80 keer ondertekend, en ondanks beloftes van het college bleven deugdelijke metingen tot nu toe uit. Jansen blijft vastbesloten in zijn streven de overlast te laten stoppen, en vindt de solidariteit van de Dorpsraad, die toezegt bij de gemeente aan te dringen op deugdelijke geluidsmetingen zodat kan worden toegewerkt naar een oplossing.