Het bestuur van Dorpsraad Halsteren
Het bestuur van Dorpsraad Halsteren Foto: Bep Tielemans

Dorpsraad Halsteren

Algemeen

HALSTEREN - Tijdens de ledenvergadering van de Halsterse Dorpsraad van 4 november werd onder andere gesproken over het maaibeleid in en rond het dorp en de voorbereidingen voor de herdenking van de Watersnoodramp, in 2023 zeventig jaar geleden. Ook werd stilgestaan bij de inspraakavond over de Auvergnepolder, van 28 oktober.

Het duurt nog ruim een jaar, maar in 2023 is de Watersnoodsramp van 1953, die Halsteren keihard trof, 70 jaar geleden. De Dorpsraad wil dat op passende wijze herdenken, en denkt nu al na over een juiste invulling daarvan. Zo wordt er nagedacht over herstel van de Stormvloedpalen aan de Sint Ignatiusdijk, die aangeven hoe hoog het water daar stond. Dat monument behoeft onderhoud, en met kunstenaarscollectief Krot & Co wordt gesproken over de mogelijkheden. “Als de Watersnoodramp 70 jaar geleden is moet het er netjes bijstaan”, zegt Eugène van den Eijnden, voorzitter van de dorpsraad, “ondertussen blijven we in gesprek over andere mogelijkheden om de Watersnoodramp te herdenken.” 

Biodiversiteit

Afgelopen zomer was er de nodige kritiek op het maaibeleid van de gemeente Bergen op Zoom. Teveel maaisel bleef te lang in de wegkant liggen, waardoor soms gevaarlijke verkeerssituaties ontstonden. Namens de gemeente Bergen op Zoom vertelde adviseur openbare ruimte Erik Verbogt dat er een nieuw maaibeleid is, waarin het Waterschap leidend is. “Dat het maaisel langer blijft liggen is beter voor de biodiversiteit”, zegt hij, “zo ontstaan er meer bloemen in de berm en komen insecten beter tot hun recht. Op sommige plekken is er niet of onvoldoende gemaaid omdat de juiste kaarten niet op tijd bij het Waterschap terecht kwamen. Gevaarlijke verkeerssituaties worden geïnventariseerd, en we vragen jullie om dat ook te doen. Dat op sommige smalle wegen nu gevaarlijke situaties zijn ontstaan kan niet de bedoeling zijn. In december wordt het maaibeleid voor volgend jaar bepaald, deze input wordt daarin meegenomen.” 

Gevoelens

Op 28 oktober organiseerde het Dorpsplatform een drukbezochte inspraakavond omtrent de toekomst van de Auvergnepolder. Dat onderwerp houdt de gemoederen flink bezig: talloze raadsleden waren aanwezig om te horen wat er speelt, en waar veel bewoners zich tegen bebouwing toonden, waren er ook geluiden van mensen die daar niet op tegen zijn. De Dorpsraad bundelt de visies en legt  die voor aan de betrokken partijen. De discussie over wat daarvoor de juiste manier is verliep stevig, enkele dorpsraadsleden en toehoorders willen vooral dat de gemeenteraad en het college doordrongen zijn van de zorg die inwoners hebben over de polder. De Dorpsraad neemt die gevoelens ter harte.

Applaus

Op het einde van de vergadering stond voorzitter Van den Eijnden stil bij drie trouwe Dorpsraadsleden die afscheid nemen. Jos van Buijten doet dat omdat hij naar Bergen op Zoom verhuist, Ronald Riteco omdat hij zijn lidmaatschap niet langer kan combineren met zijn drukke werkzaamheden en Cees van Tiggelen omdat de komst van nieuwe leden hem de vrijheid geeft een stapje terug te doen. De scheidende leden konden rekenen op een presentje en een welverdiend applaus. 

Foto: Jos van Buijten en Cees van Tiggelen maakten jarenlang deel uit van de Dorpsraad.