Frans Nefs is een van de voorlezers uit het Brabants boekske.
Frans Nefs is een van de voorlezers uit het Brabants boekske. Foto: Bep Tielemans

Brabants boekske in de bieb

Algemeen

REGIO - Op zondag 1 maart 2020 werd in Lith het vijftiende Brabants boekske gepresenteerd. In dit boek, met de titel De kont teege de krib, staan 49 prachtige dialectverhalen en -gedichten van Brabantse auteurs. En maar liefst zeven van die verhalen zijn afkomstig uit het uiterste westen van de provincie.

Dit is een zevende deel van het totaal. Frans Nefs uit Halsteren, Brigit Bakx-Hermans en Paul Asselbergs uit Bergen op Zoom en Ad Borremans, Jan van Elzakker, Edy Minnebach en Jan Luysterburg uit Hoogerheide voelden zich door het thema van de nationale Boekenweek (rebellen en dwarsdenkers) zodanig geïnspireerd, dat ze er een mooi verhaal van wisten te maken. En wat voor u interessant is: alle zeven komen ze op 14 maart 2020 vanaf 14.00 uur hun verhaal voorlezen in de Bibliotheek West-Brabant, Korte Meestraat 17 te Bergen op Zoom.

Dit samenwerkingsverband is vorig jaar begonnen. Toen lazen vier auteurs, te weten Frans Nefs, Paul Asselbergs, Edy Minnebach en Jan Luysterburg, hun verhaal voor uit het Brabants boekske met de titel Moeder de vrouw. De voorstelling werd een groot succes. De bibliotheek, die toen nog Markiezaatsbibliotheek heette, was goed gevuld met publiek en iedereen genoot van het gebodene. Het was alleen jammer, dat er nog maar enkele exemplaren van het boekje voorradig waren. Er konden dus maar enkele boekjes worden aangeschaft en de auteurs konden maar enkele exemplaren signeren. De organisatie heeft beloofd, dat er dit jaar meer boekjes beschikbaar zijn. En de auteurs zijn alle zeven graag bereid om het door u aangeschafte boekje te signeren. Wie weet hoe blij u ooit nog bent met deze handtekeningen!

Elk jaar wachten Cor Swanenberg uit Berlicum en Jan Luysterburg uit Hoogerheide, de redacteuren van het Brabants boekske, vol ongeduld de bekendmaking van het thema van de Boekenweek af. Ze geven daar dan een Brabantse draai aan, om vervolgens de Brabantse dialectschrijvers en -dichters uit te nodigen tot het schrijven van een verhaal of gedicht over dit thema. Het is iedere keer weer afwachten, of het onderwerp zal aanslaan bij de auteurs en of ze erdoor voldoende geïnspireerd worden om weer mee te doen. Tot nu toe blijkt dat steeds weer het geval te zijn. Er wordt vaak somber gedacht over het voortbestaan van de dialecten. Dialect wordt vaak, volkomen ten onrechte overigens, beschouwd als minderwaardig aan het Standaardnederlands. En de jeugd spreekt het dialect van de ouders niet meer. Toch bewijzen de medewerkers aan het Brabants boekske steeds weer opnieuw, dat de Brabantse dialecten springlevend zijn. Sterker nog, de auteurs hebben hun dialect, hun moedertaal, nodig om hun diepste emoties, gedachten en gevoelens, het beste tot uitdrukking te kunnen brengen. Alle medewerkers aan het boekje doen dit volkomen belangeloos. Ook de uitgever, de Stichting Brabants (die tevens het tijdschrift Brabants, kwartaalblad over Brabanders en hun taal uitgeeft) legt hier geld op toe. Het gezamenlijke doel is: het promoten van de Brabantse dialecten. U bent op 14 maart 2020 van harte welkom om zeven zeer gevarieerde, mooie West-Brabantse dialectverhalen over rebellen en dwarsdenkers te komen beluisteren. Een kopje koffie erbij verhoogt de gezelligheid. Het boekje De kont teege de krib is te koop voor €14,95. Het wordt, als u dat wilt, door de zeven auteurs gesigneerd. Komt dat allen zien en horen. De toegang is gratis.