Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Bezoekers van de inloopavond over windmolens luisteren naar de uitleg van wethouder Andrew Harijgens.
Bezoekers van de inloopavond over windmolens luisteren naar de uitleg van wethouder Andrew Harijgens. (Foto: Bep Tielemans)

Locatie windmolens nog niet duidelijk

HALSTEREN - De plannen voor de vervanging van de acht bestaande windmolens aan de Bandijk door vier grotere met een tiphoogte van maximaal 230 meter liggen op dit moment stil. Deze molens verstoren het radarsysteem van de vliegbasis Woensdrecht. Andere varianten worden nu bekeken. In het najaar verwacht wethouder Harijgens meer duidelijkheid te kunnen geven.

Op een goed bezochte informatieavond voor inwoners uit Halsteren en Tholen heeft wethouder voor duurzaamheid, Andrew Harijgens (GroenLinks), de stand van zaken toegelicht. "De gemeente Bergen op Zoom voert haar deel van de afspraken met de provincie voor meer windenergie op land uit. Deze afspraken dateren al van 2011. Dit betekent 15 MW windenergie. Innogy (een dochteronderneming van RWE) is de zakelijke initiatiefnemer en heeft een plan ontwikkeld voor de vervanging van de acht bestaande molens aan de Bandijk door vier grotere die meer vermogen leveren. Tegen dit plan leven bezwaren vanuit de natuurbescherming, de bewoners van de Auvergnepolder en het ministerie van Defensie. Met name de bezwaren van Defensie zijn aanleiding geweest om de voorbereiding tijdelijk op te schorten en te kijken naar alternatieven. De voorgestelde plaatsing van vier molens langs de Bandijk verstoort het radarsysteem van de vliegbasis Woensdrecht. De molens moeten verder uit elkaar staan en lager worden. Dit houdt in dat één van de molens tegenover de kern van Tholen zou komen te staan. Hiertegen heeft de gemeente Tholen bezwaar", licht Bert van 't Laar desgevraagd toe. Hij is woonachtig aan de Tholenseweg en is de spreekbuis namens bewoners van de Auvergepolder.

Wethouder Harijgens vertelde dat de komende maanden verschillende varianten bekeken zullen worden. "Naast de bestaande variant, de Defensie-variant en de variant om drie windmolens in plaats van vier te plaatsen, zijn dat een plaatsing in een ander deel van het door de provincie aangewezen zoekgebied. Genoemd werd een locatie langs het Schelde-Rijnkanaal ten noorden van de Eendrachtsweg tegenover het bedrijventerrein Welgelegen in Tholen. Ook een gezamenlijke inspanning van de gemeenten Bergen op Zoom en Tholen voor een locatie in de nabijheid van de Oesterdam behoort tot de mogelijkheden. Vanuit de aanwezigen werd bepleit om de acht bestaande molens die technisch nog vele jaren meekunnen, te laten staan en voor het ontbrekende deel van de capaciteit elders een plek te vinden. De hoogte van de windmolens staat nog niet vast. De aanwezigen waren unaniem in hun mening dat een hoogte van max. 230 meter niet passend is in het open poldergebied. De wethouder benadrukte op vragen van de aanwezigen dat de opgave om 15 Mw windenergie mogelijk te maken overeind blijft en niet vervangen kan worden door een andere vorm van duurzame energieopwekking, zoals zonne-energie. Bergen op Zoom bereidt ook plannen voor om meer zonne-energie op te wekken en gebruik te maken van aardwarmte. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moeten op vele gebieden forse stappen worden gezet", aldus Van 't Laar.

De energiemaatschappij was op deze informatieavond niet aanwezig. De wethouder zegde toe er bij Innogy op aan te dringen dat er een beter overleg met de omwonenden komt en dat gesproken gaat worden over financiële compensatie. Tenslotte ging de wethouder in op een aanbod van bewoners van de Auvergnepolder en Tholen om na de zomervakantie een werkbezoek te brengen aan het gebied. Hij verwacht in het najaar meer concrete plannen te kunnen presenteren.

Meer berichten