'Rollend raadslid' Christel Verbogt.
'Rollend raadslid' Christel Verbogt.

Iedereen moet kunnen meedoen

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - GroenLinks-PvdA Bergen op Zoom vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Of je nu wel of geen fysieke, mentale of psychische aandoening of handicap hebt. Raadslid Christel Verbogt heeft geconstateerd dat er op het gebied van toegankelijkheid en inclusie per gemeente grote verschillen zijn. Zij stelt hier vragen over aan het college van B en W.

Christel Verbogt, die zelf in een rolstoel zit en zich ‘rollend raadslid’ noemt, vertelt: “We zijn van mening dat Bergen op Zoom beter ingericht kan en eigenlijk moet worden voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Mensen die niet vanzelfsprekend inclusief mee kunnen doen in de maatschappij. Onze fractie heeft diverse keren aandacht gevraagd voor de Lokale Inclusie Agenda. Op 10 februari 2020 heeft gemeente Bergen op Zoom haar handtekening hieronder gezet en is voortvarend van start gegaan. De Rijksoverheid zegt hierover: ‘In een Lokale Inclusie agenda staat hoe een gemeente gaat werken aan het VN-verdrag handicap. Alle gemeenten zijn verplicht om een Lokale Inclusie agenda te maken’.”  

In actie komen

Inclusie zit verweven in veel thema’s. Christel vervolgt: “Helaas hebben we de laatste echte update over de Lokale Inclusie Agenda op 2 juli 2021 middels een raadsinformatiebrief mogen ontvangen. In deze brief werden we meegenomen in de focus voor de jaren 2021-2022. De focus van het jaar 2023 en ook dit jaar, 2024 alweer, is niet gecommuniceerd. In actie komen voor toegankelijkheid en daarmee een echte inclusieve samenleving, hoeft niet veel geld te kosten.”

Gewenste resultaten

“Er zijn genoeg enthousiaste inwoners en bedrijven of organisaties en ook subsidiemogelijkheden. Over de voortgang stond destijds in de raadsinformatiebrief: ‘Er is een routekaart opgesteld hoe we tot een breed gedragen inclusie agenda kunnen komen en een nulmeting, zodat we weten hoe de stand van zaken in Bergen op Zoom is. Deze wordt in 2025 herhaald, zodat we kunnen zien of we tot de gewenste resultaten komen”, aldus Christel Verbogt.

Zij stelt een reeks vragen aan het college en vraagt naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de Lokale Inclusie Agenda in Bergen op Zoom.