Krelis Blom uit Lepelstraat is een van de vijf ontvangers van een 'Pluim van de burger voor de burger'.
Krelis Blom uit Lepelstraat is een van de vijf ontvangers van een 'Pluim van de burger voor de burger'.

Pluimen bij nieuwjaarsreceptie

Algemeen

BERGEN OP ZOOM – De Bergse burgemeester Frank Petter gebruikte zijn nieuwjaarstoespraak, waarin hij Bergenaren opriep om eensgezindheid, maar ze ook prees om de medemenselijkheid die ze al zo vaak tonen, om vijf Pluimen uit te reiken aan mensen die onopvallend, onbaatzuchtig en pretentieloos dingen voor anderen doen. Twee pluimen gingen naar Lepelstraat.

De Pluim van de burger voor de burger, zo heet het initiatief dat burgemeester Frank Petter vorig jaar introduceerde om burgers die onopvallend, onbaatzuchtig en zonder pretenties het goede doen voor hun medemens. De burgemeester riep de ontvangers van de pluim op om hun pluimen door te geven aan mensen die er ook één verdienen. Zo werd de pluim, die in 2022 begon bij vijf ontvangers, uiteindelijk 17 keer uitgewisseld.

Bij de start van 2023 was het de beurt aan vijf nieuwe ontvangers om de Pluim te krijgen. Bergenaar Peter Linders kreeg ‘m voor zijn inzet voor de leefbaarheid van de wijk Nieuw-Borgvliet, Patricia Klaesen werd gehuldigd voor haar inzet in de Indische huiskamer in residentie Moermont en Charlotte Leijs kreeg de pluim voor alle activiteiten die ze organiseert voor allerlei goede doelen.

Lepelstrater Krelis Blom kreeg eveneens een Pluim. Burgemeester Petter complimenteerde hem met zijn inzet voor de scouting, de Oranjevereniging en de jaarlijkse Dodenherdenking. Blom toont zich erg verrast: “Dit is heel leuk, maar vooral heel eervol”, zegt hij, “ik vind dat het leven een gift is, die ook de nodige verantwoordelijkheid met zich meebrengt.” Lees verder op pagina 2.

Daarom vind ik het belangrijk om iets extra’s te doen voor een ander. En ik ben echt niet de enige die dat doet, op de achtergrond en in de luwte zijn er heel veel mensen die al die mooie dingen mogelijk maken.”

Ook Nick Werné nam een Pluim in ontvangst, voor de Lepelstraatse theatergroep “Doe de mee”, die volgens de burgemeester in zijn korte bestaan al het verschil wist te maken in Lepelstraat, door een lampionnenoptocht te organiseren en de sinterklaasactiviteiten nieuw leven in te blazen. Net als Krelis toont ook Nick zich verrast: “Dit hadden we niet verwacht”, zegt hij, “wat we doen, doen we heel graag, dus dit had helemaal niet gehoeven. Maar het is wel ontzettend leuk.”

Nick Werné
Burgemeester Petter tijdens zijn nieuwjaarstoespraak