Afbeelding

Kerkberichten

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Het parochiekantoor te Hoogerheide is op woensdag- en vrijdagochtend geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar:uitvaart@samenkerk.nlVoor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl.  

Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Ossendrecht: Louis Huijgens e.v. Lies van der Velden; In Huijbergen: Jos Leenaerts e.v. Liza van Dijck. Livestream: Vanaf heden worden de weekendvieringen in de kerk van Hoogerheide uitgezonden via livestream. U kunt live of achteraf deze vieringen bekijken. De link kunt u vinden via onze website www.samenkerk.nl. Vervolgens kiest u voor parochie. U komt dan op de parochiepagina terecht. Linksboven vindt u het kopje ‘uitzending vieringen’. Hier vindt u de link naar de viering.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Vrijdag 2 december om 09.30 uur: Woord- en communieviering, 1e vrijdag v.d. maand; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar. Mededelingen: na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken. Zondag 4 december om 09.30 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: p.w. Piet de Meijer; Koster: Ludo/Kees. Intenties: Elisabeth Jongmans w.v. Petrus Meeuwisse v.w. jrgt., Frans Stuijts en Cor Snepvangers. Mededelingen: zondag 11 december om 09.30 uur: eucharistieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties via de website www.samenkerk.nl. Mededelingen: De kerk is per heden gesloten. Vanaf oktober is er elke 2e donderdag van de maand om 14.00 uur een Bronviering in ontmoetingscentrum de Bunt. Deze viering zal steeds een gebedsviering zijn met ruimte voor ontmoeting met steeds een ander thema. U bent van harte welkom. De volgende viering is donderdag 8 december. De zondagviering in de kerk van Hoogerheide is live te volgen of terug te kijken via een livestream, zie www.samenkerk.nl

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl. Mededelingen: De kerk is per heden gesloten. Vanaf oktober is er elke eerste woensdag van de maand om 10.00 uur bij de Broeders van Huijbergen een Bronviering. Het is steeds een gebedsviering met ruimte voor ontmoeting. U bent van harte welkom. De volgende viering is op woensdag 7 december. De zondagviering in de kerk van Hoogerheide is live te volgen of terug te kijken via een livestream, zie www.samenkerk.nl

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Mededelingen: zondag 4 december is er geen viering, de volgende viering is zondag 11 december om 11.00 uur: eucharistieviering. Maandag 12 december om 10.30 uur: woord- en communieviering in Mariahove; Voorganger: p.w. Piet de Meijer. Dinsdag 13 december om 19.00 uur: eucharistieviering in de Adolphine Kapel. Voorganger: pastoor Peter de Rooij.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. 

Zondag 4 december 9.45 uur: ds. J.N. den Toom, Breda.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Pastoor Hans de Kort, pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via telefoonnummer: (0164) 682310. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859. 

Zondag 4 december 9.30 uur: Eucharistieviering, Tweede zondag van de Advent; Voorganger: pater Bertus van Schaik. Intenties: In dankbare herinnering aan onze ouders Willy en Corrie Verswijveren-van Loon; Rien de Krom; Jaargetijde Christ van der Zande. Donderdag 8 december 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Hans de Kort. Overleden: Harry Uytdewilligen, Piet van Schilt, Marieke Emons-van der Linden, Nelly Huijgens-Goossens.

Pastoraal woord 

De Liefde kan zichzelf niet redden

In kerkelijke termen sluiten we deze week het kerkelijk jaar en beginnen met het vieren van de Advent een nieuw liturgisch jaar. De week tussen de viering van Christus Koning en de eerste Advent is een beetje een tussentijd. En wat voor een tijd, er gebeurt van alles om ons heen.

Bovenaan mijn overweging heb ik afgelopen weekend met een hoofdletter L gezet: De Liefde kan zichzelf niet redden. Die titel heb ik overigens niet van mijzelf, maar ooit eens gelezen in een boek. Op deze wijze geschreven, lijkt het een zwaar aangezette zin. Liefde wordt immers altijd beschouwd als iets dat boven de alledaagse dingen uitgaat. Het is de liefde die overwint. De liefde die nimmer faalt. De liefde die boven alles staat. Aan de andere kant is het de liefde die blind maakt en liefde die haat zaait. De Griekse filosoof Aristoteles schreef het al in lang vervlogen dagen: wie bovenmatig liefheeft, kan ook bovenmatig haten.

In de lezing op Christus Koning staat de kruisiging van Jezus centraal. Als we terugkijken op Jezus’ leven mogen we vaststellen dat Jezus niet leefde ten bate van zichzelf, maar dat Hij er belangeloos was voor anderen. Door het op te nemen voor ieder mens en zich in te zetten voor de levensvervulling van elk van hen, liet Hij zien wie God ten diepste voor ons mag zijn.

In het geven van zijn leven werd Jezus de Christus. Werd Hij Gods gezalfde en Zoon van God. Op het scherpst van de snede, op de grens van leven en dood laat Jezus zien wat ware liefde is. Geen afgang, maar opgang en Liefde die zichzelf niet wil redden, maar wel de liefde die gered wordt. Moge wij in deze tijd net zo liefdevol en moedig zijn als Jezus. Onze tijd heeft het hard nodig.

Lenie Robijn, pastoraal werkster.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 4 december 10.00 uur: Eredienst in de protestantse kerk te Nieuw-Vossemeer, Ds. H. van het Maalpad. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. Zaterdag 3 december 19.00 uur: Eucharistieviering; 2e Zaterdag van de Advent. In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: Toon van Ekeren; jrgt. Harry van Ekeren; Jacqueline Rombouts e.v. Thijs Huijsmans; Frans Mouws e.v. Ad Boot; Riet Bernaards partner van Henk Wittebols. Dinsdag 6 december 14.00 uur: Eucharistieviering; ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

Emmauskerk, Korenberg 90 in Bergen op Zoom. Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur en om 16.00 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl.

Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.


Familiebericht plaatsen in deze krant? Bel 0164-682286 of mail: info@minervepers.nl