Afbeelding

Kerkberichten

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.

Vanaf heden is het parochiekantoor te Hoogerheide op vrijdagochtend weer geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld).

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl

Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen:

In Hoogerheide: Frans Hopmans e.v. José van der Poel; In Ossendrecht: Piet Rutten e.v. Frieda Smout; In Putte: Leonie Sloven; In Huijbergen: Frans v. Wezel w.v. Dimphna Suijkerbuijk.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zondag 24 april om 09.30 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Mirjam Geers. Intenties: Rosalie Peeters e.v. Alfons v.Tilburg v.w.verj., Mieke Bril-Wils v.w.verj. Mededelingen: zondag 1 mei om 09.30 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Mededelingen: zaterdag 30 april is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 7 mei om 19.00 uur: eucharistieviering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: zaterdag 30 april is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 7 mei om 17.00 uur: eucharistieviering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Mededelingen: zondag 1 mei is er geen viering, de volgende viering is op zondag 8 mei om 11.00 uur: eucharistieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl. Elke dienst is ook te volgen via Kerkdienst Gemist of Youtube.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, open op donderdag van 9.00-12.00 uur, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Pastoor Hans de Kort en pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via bovenstaand nummer. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859.

Zondag 1 mei 9:30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Hans de Kort. Intenties: Nellie Slangen; Jo Nuijten-Roosenboom; Winfried Legein; jgt Corrie Hector-de Feber; Ineke Rens-van Eekelen. Overleden: Leny in het Veld-Oude Essink; Coby Koenraadt-van der Sande. Donderdag 5 mei 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Hans de Kort. Mariaviering: Dit jaar is in de Meimaand de H. Quirinuskerk op zondagmiddag 1, 8, 15, 22 en 29 mei geopend van 13.30 tot 15.00 uur. We kunnen dan bij Maria bidden, een kaarsje branden, een bloemetje brengen. Of zo maar even in stilte bij haar zijn. Welkom!

Pastoraal Woord

Liefde sterker dan de dood

De viering van Pasen vormt de as van het kerkelijk jaar. Nieuw licht is tijdens de Paaswake ons leven binnengekomen. Jezus leeft! De steen die voor het graf lag, de steen die als een rots de toegang tot Jezus versperde, is weggerold. Wat overblijft is een leeg graf zonder dode. Voor de mensen uit die tijd en voor mensen uit onze tijd niet eenvoudig te begrijpen. Met de dood en opstanding van Jezus gaat de Schrift in vervulling. Hij is de Christus, de opgestane Heer, het licht in deze vaak donkere wereld. De steen die Gods wereld afsloot van de mensenwereld, is weggerold. Gods liefde heeft zich tot de mens gewend. Wat dood leek, is tot leven gewekt. Met Pasen vieren we dit wonder, het wonder dat elke mens in Hem herboren wordt. Door Jezus opstanding hebben nietsontziende macht en onmenselijkheid niet het laatste woord. Het eerste woord en het laatste woord zijn licht en leven. Laat je vertrouwen groter zijn dan je angst. Waag je leven aan iets met blijvende betekenis. En als je inderdaad gelooft dat liefde sterker is dan de dood, maak haar dan zichtbaar, sterk, geloofwaardig. Vanuit die hoop mogen wij Jezus volgen. Dat wij ieder op onze eigen wijze in het licht van Jezus die weg mogen gaan.

Lenie Robijn, pastoraal werkster.

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. 

Zaterdag 30 april 19.00 uur: Eucharistieviering; In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: Catharina Paardekam-Noom, Kees Schetters w.v. To Quintus; Voorganger: past. H. de Kort, lector: F. Veraart. Dinsdag 3 mei 19.00 uur: Eucharistieviering; 3e avond van de Antoniusnoveen. In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: Marinus Ooms en Cornelia Ooms-Heijnen; Jaantje de Booij; Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen; Coby Koenraadt-van der Sande; Voorgangers: Past. P. Koen en Past. H. de Kort, lector: H. Wouts. Mededeling: Indien u geen vervoer heeft naar de Noveen, kunt u de Plusbus bellen tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoon: 06-38267251.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Via YouTube Videokanaal PGHNV NULIVE. 

Zondag 1 mei 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren; Ds. Henk van het Maalpad; Afscheidsdienst.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Uw familiebericht in deze krant? Mail: info@minervepers.nl of bel 0164-682286