Afbeelding

Kerkberichten

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Vanaf heden is het parochiekantoor te Hoogerheide op woensdag- en vrijdagochtend weer geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). 

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naaruitvaart@samenkerk.nlVoor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl. 

Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Marjon van Dijk e.v. Theo Jaspers. In Ossendrecht: Marja de Vetter w.v. Geert Ketellapper; Marjolein Roosendaal e.v. Ben Bakx.

Livestream: Vanaf heden worden de weekendvieringen in de kerk van Hoogerheide uitgezonden via livestream. U kunt live of achteraf deze vieringen bekijken. De link kunt u vinden via onze website www.samenkerk.nl. Vervolgens kiest u voor parochie. U komt dan op de parochiepagina terecht. Linksboven vindt u het kopje ‘uitzending vieringen’. Hier vindt u de link naar de viering.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zondag 16 oktober om 09.30 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Petra van Pul; Muzikale verzorging: organist Theo Slangen en koor. Intenties: Jeanne Oerlemans-Koolen v.w. jrgt. Mededelingen: zondag 23 oktober om 09.30 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl. 

Mededelingen: De kerk is per heden gesloten. Vanaf oktober is er elke 2e donderdag van de maand om 14.00 uur een Bronviering in dorpshuis de Bunt. Deze viering zal steeds een gebedsviering zijn met ruimte voor ontmoeting met steeds een ander thema. De eerste viering is op 13 oktober met het thema: Maria, moeder van de kerk. U bent van harte welkom. De zondagviering in de kerk van Hoogerheide is live te volgen of terug te kijken via een livestream, zie www.samenkerk.nl.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl. Mededelingen: De kerk is per heden gesloten. Vanaf oktober is er elke eerste woensdag van de maand om 10.00 uur bij de Broeders van Huijbergen een Bronviering. Het is steeds een gebedsviering met ruimte voor ontmoeting. U bent van harte welkom. De zondagviering in de kerk van Hoogerheide is live te volgen of terug te kijken via een livestream, zie www.samenkerk.nl.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Zondag 16 oktober om 11.00 uur: woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster; Emmy Stigter; Lectrice: Marianne Mattheeusens. Intenties: o.o. Hendrickx-v.d.Veeken, o.o. v.d. Sande-Sebrechts. Mededelingen: zondag 23 oktober om 11.00 uur: woord- en communieviering. Dinsdag 25 oktober om 19.00 uur: eucharistieviering in de Adolphine Kapel; Voorganger: vicaris Paul Verbeek.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Zondag 16 oktober 9.45 uur: ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Pastoor Hans de Kort, pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via telefoonnummer: (0164) 682310. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859. 

Zondag 16 oktober 9.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Bertus van Schaijk en pastor Lenie Robijn. Intenties: Rinus Loos en Corrie Loos; jgt. Jan Govers; Corrie Hector-de Feber. Donderdag 20 oktober: Voorganger: pastoor Hans De Kort.

Pastoraal woord 

De vitaliteit van een parochie wordt voor een belangrijk deel bepaald door het aantal vrijwilligers dat zich hiervoor inzet. In de afgelopen tijd mochten we verschillende vrijwilligers in het zonnetje zetten. In onze parochie ging het eerder dit jaar in Halsteren om twee koorzangers: Harry Uijtdewilligen en Piet van Hooydonk die maar liefst 75 jaar(!) zingen bij verschillende kerkkoren. Pas in Nieuw-Vossemeer 25 jaar koorlid Janny de Jong-Bartelen en Martien van Gaans, 40 jaar actief als zanger en dirigent, ook al verschillende jaren in Tholen en nu sinds kort in Lepelstraat. Allemaal ontvingen ze een speciaal hiervoor ingestelde Gregoriusonderscheiding. Diocesane onderscheidingen waren er eerder dit jaar in de St. Annaparochie voor zes vrijwilligers uit Dinteloord, Nw-Vossemeer en Kruisland. We zijn als parochianen, parochiebestuur en pastoraal team al deze vrijwilligers zeer veel dank verschuldigd voor hun jarenlange trouwe inzet pro Deo (letterlijk en figuurlijk) voor onze kerkelijke gemeenschap. Helaas moeten we komende zondag in Oud-Vossemeer afscheid nemen van Corrie Hamers, die om gezondheidsredenen moet stoppen met haar voorgaan in woord- en communievieringen. Als oud-geestelijk verzorgster in verpleeghuizen is ze vele jaren voorgegaan, met name in onze Christoffelparochie. Ze wist ons te inspireren in haar woorden en in haar manier van omgaan met ons. We zijn haar heel dankbaar voor de assistentie die zij onze parochies geboden heeft en wensen haar kracht en beterschap toe en Gods zegen.
Pastoor Hans de Kort

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 16 oktober 10.00 uur: Eredienst in de protestantse kerk te Nieuw-Vossemeer, Ds. B. ten Kate.

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. 

Zaterdag 15 oktober 19.00 uur: Dienst van Woord, Gebed en Communie. In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: Kees Schetters w.v. To Quintus. Voorg.: Past. L. Robijn; lector: M. de Ruiter m.m.v. het Menora koor. Dinsdag 18 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededeling: U kunt op dinsdag- en donderdagochtend een kaarsje aansteken in de kerk bij Antonius. De kerk is geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

Emmauskerk, Korenberg 90 in Bergen op Zoom. Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur en om 16.00 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl.

Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Familiebericht plaatsen? Bel
0164-682286 of mail naar:
info@minervepers.nl