Afbeelding

Rapport over corona-maatregelen

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom voerde begin april een eerste meting uit naar de impact van het corona-virus op inwoners. In juni werd deze meting herhaald. 

De resultaten laten verschillende opvallende zaken zien. De impact van het coronavirus op inwoners is nog steeds groot, maar de gevoelens van de inwoners zijn veranderd.

Inwoners staan kritischer tegenover de adviezen en maatregelen. Hun gevoel is ook veranderd: er is meer ongeduld, boosheid en frustratie. Ze reageren wisselend op de versoepelingen. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente om in verbinding te blijven met de inwoners en om de aanpak bij te kunnen sturen. Het tweede impactonderzoek vond plaats tussen 8 en 15 juni 2020. De gemeente baseerde de vragenlijst op de vragenlijst die het PON in opdracht van de provincie Noord-Brabant gebruikte. In de vragenlijst komen de gevoelens, ervaringen, houding en het gedrag van inwoners aan bod. Ook konden inwoners tips geven aan de gemeente. De vragenlijst sloot af met de mogelijkheid om opmerkingen mee te geven.

Alle leden van het Burgerpanel ontvingen op 8 juni 2020 een mail met daarin een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Panelleden konden de vragenlijst zowel via hun mobiel, tablet, laptop als pc invullen. Op 12 juni is een herinnering gestuurd naar de panelleden die op dat moment de vragenlijst nog niet (volledig) hadden ingevuld. Panelleden konden de vragenlijst tot en met 15 juni 2020 invullen. In totaal vulden 557 (1e meting =772) panelleden de vragenlijst in, dat is een netto respons van 38% (1e meting = 53% procent).

Social media

Op maandag 8 juni is de vragenlijst ook via de social mediakanalen van de gemeente Bergen op Zoom (Facebook, Twitter en LinkedIn) gedeeld. In totaal hebben 236 ‘overige inwoners’ (1e meting = 172) de lijst volledig ingevuld.