Afbeelding

Zorgen brandgevaarlijke cv-ketel

Algemeen

BERGEN OP ZOOM - Lijst Linssen heeft een brief naar het College van burgemeester en wethouders gestuurd over cv-ketels die sommige huurders van Stadlander in hun huis hebben. Cv-ketels van het merk Agpo Ferroli type Megadense met een productiedatum van voor 2011 zouden brand kunnen veroorzaken.

Raadslid Meino Dam spreekt van een reëel veiligheidsrisico waardoor in Nederland al een aantal woningbranden heeft plaats gevonden. "De media heeft hier op 16 maart 2019 over gepubliceerd en ook consumentenprogramma KASSA heeft op televisie aandacht geschonken aan deze mogelijk levensgevaarlijke cv-ketels. Op 10 april 2019 zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer aan de minister die de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit een nieuw onderzoek opdroeg over deze cv-ketels. Het resultaat op 7 oktober 2019 was dat Agpo Ferroli de consumenten moest waarschuwen en dat er een voorziening moest worden aangebracht die de ketel bij oververhitting uitschakelt én elk jaar een verplichte onderhoudsbeurt." Huurders van Stadlander die deze ketel in huis hebben, namen na deze uitzending contact op met Stadlander, weet het raadslid. "Een huurder kreeg de toezegging op een extra servicebeurt aan deze cv-ketel en daar bleef het bij. Er zijn mogelijk ruim honderd van dit type cv-ketels in huurwoningen in Bergen op Zoom. Tot op heden ontbreekt de communicatie naar de bewoners die deze cv-ketels in huis hebben." De woningcorporatie laat weten de ketels nogmaals te controleren. "Het type toestel dat ook bij sommige van onze huurwoningen is geplaatst, is onderzocht door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). De NVWA oordeelde dat de ketels alleen veilig zijn in gebruik, als ze zeer goed worden gecontroleerd en onderhouden door vakmensen. Onze installateurs, die deze ketels onderhouden voor Stadlander, zijn hier extra alert op. Bent u huurder van Stadlander en heeft u zo'n ketel, dan kunt u erop vertrouwen dat u deze veilig kunt gebruiken. Momenteel doen onze installateurs een extra serviceronde om alle huurders met ketels van Ferroli gerust te stellen. De ketels worden nogmaals gecontroleerd en krijgen een onderhouds-checkup", aldus de woordvoerder van Stadlander.