In heemhuis de Hof van Ram van Halchterth.
In heemhuis de Hof van Ram van Halchterth. Foto: Bep Tielemans

Nog geen oplossing Hof van Ram

Algemeen

HALSTEREN – De Hof van Ram, de thuishaven van de Halsterse Heemkundekring Halchterth, is al langere tijd volop in het nieuws. De soap rond het heemhuis kreeg een nieuw hoofdstuk toen de gemeente besloot het toch niet te verkopen. Hoe nu verder? Op die vraag hopen gemeente en heemkundekring nog dit jaar een voor beide partijen acceptabel antwoord te vinden.

Een kleine zucht ontsnapt uit de mond van Anton van Oost, voorzitter van heemkundekring Halchterth, als hij het onderwerp “Hof van Ram” aansnijdt. Logisch, want dat onderwerp houdt hem al meer dan twee jaar flink bezig. Vroeg in 2021 besloot het toenmalige zakencollege van de gemeente Bergen op Zoom, in haar jacht naar een oplossing voor de enorme financiële problemen van de gemeente, het heemhuis voor een symbolisch bedrag te willen verkopen aan de heemkundekring.

De motie voor de verkoop van het heemhuis werd op 3 februari 2022 door de gemeenteraad aangenomen, maar nog voor die kon worden uitgevoerd zette het zogenaamde Didam-arrest, dat in augustus 2021 werd gewezen door de Hoge Raad, een streep door de rekening. In dat arrest stelt de Hoge Raad dat gemeentes vastgoed dienen te verkopen via een transparant en openbaar proces, en dat één-op-één-transacties niet zijn toegestaan. Daarop besloot de gemeente om het Hof van Ram van de verkooplijst te halen en bleef Heemkundekring Halchterth achter met de vraag: “Hoe nu verder?”

Constructief

Op die vraag weet Anton van Oost het antwoord nog niet. Dat deelde hij op woensdagavond 18 januari mede aan de leden van de heemkundekring, nadat hij eerder die dag sprak met ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom. “In principe zou er een huurovereenkomst moeten komen, maar wettelijk gezien moet daarvoor een marktconforme huurprijs worden gerekend. In ons geval zou die uitkomen op ruim 30.000 euro per jaar, dat kunnen wij niet dragen. Meer subsidie is geen mogelijkheid, omdat het gelijkheidsbeginsel dat verhindert. Gelukkig kunnen we niet uit het Heemhuis worden gezet en verlopen de gesprekken met de gemeente constructief en in goede harmonie. Maar een oplossing? Die is voorlopig nog niet in zicht. Daarover spreken we het komende jaar verder, met de ambitie dat we eind dit jaar weten waar we aan toe zijn.”

Regeltjes

Tijdens de ledenvergadering van Heemkundekring Halchterth bleek dat leden zich vooral zorgen maken over de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, en hoe een nieuw college omgaat met gemaakte afspraken, zeker als de gemeente dan nog altijd in financieel zwaar weer zit. “We zijn best bereid om het onderhoud van het heemhuis, voor zover we dat kunnen, op ons te nemen. De gemeente begroot daarvoor elk jaar een kostenpost van 27.500 euro die dan voor een deel zou wegvallen, maar dan is het belangrijk dat die kosten inzichtelijk worden”, zegt Van Oost. Die toont zich optimistisch over het verdere verloop van het proces, maar hij verzucht ook hartgrondig soms “gek van alle regeltjes” te worden: “Wij verkeren nu in onzekerheid doordat allerlei regels het lastig maken om het Heemhuis op een goede en haalbare manier te blijven gebruiken. Dat druist echter rechtstreeks in tegen het Verdrag van Faro, dat juist het belang van erfgoed en de rol van de mens daarin onderschrijft. Als je alles probeert te regelen gaat het onvermijdelijk botsen, dat blijkt nu wel.”

Uitgangspunt

Namens verantwoordelijk wethouder Letty Demmers zegt een gemeentewoordvoerder dat het uitgangspunt blijft dat Heemkundekring Halchterth haar activiteiten gewoon kan blijven voortzetten vanuit de Hof van Ram: “We kijken naar verschillende constructies, maar zijn er nog niet uit wat de beste oplossing is. Het college volgt de ontwikkelingen op de voet en hoopt er nog dit jaar uit te komen, zodat de heemkundekring haar goede werk kan blijven voortzetten.”

Afbeelding