Afbeelding

Stichting Leergeld De Brabantse Wal werkt al vijftien jaar!

Algemeen

REGIO - Hoe anders zag de wereld er 15 jaar geleden uit? Toen was het idee nog dat er in allerlei gemeenten stichtingen Leergeld werden opgericht die zich na gedane arbeid weer zouden kunnen opheffen. Hoe anders is het verlopen, inmiddels zijn er zo’n 115 lokale afdelingen die hun handen werkelijk vol hebben. 

Ook Stichting Leergeld De Brabantse Wal, die sinds 2017 niet alleen in Bergen op Zoom maar ook in Woensdrecht en Steenbergen opereert, heeft de handen vol om het mogelijk te maken dat kinderen van 4 tot en met 18 jaar de kansen krijgen die ze verdienen ook als er thuis wat minder financiële ruimte is. Al in 2005 werden de eerste stappen gezet om in Bergen op Zoom een Leergeld op te richten. Leergeld-pionier Robert Hanrath bezocht scholen, legde contact met de Gemeente, bezocht Platforms voor minima, benaderde serviceclubs en interesseerde betrokken mensen voor het “local for local” principe van Leergeld. Immers, het zijn vrijwilligers uit de eigen omgeving die staan voor de Leergeld-formule en de eigen omgeving moet ook daadwerkelijk bijdragen aan de financiële speelruimte van Leergeld. Anders lukt het gewoon niet om kinderen kansen te bieden op het vlak van onderwijs, sport en cultuur. Mag je nu meedoen, dan tel je later ook mee luidt de slogan. Je leert namelijk om je sociaal te bewegen en ook om te gaan met winnen en verliezen. 

In 2007 werd Leergeld Bergen op Zoom daadwerkelijk actief nadat bij notaris Gert Zoon de statuten waren gepasseerd. Hij stond samen met Leon Mouwen, Nel Helmich, Peter Winters en Wim van Breda aan de wieg van de nieuwe stichting. Leergeld onderscheidt zich doordat vrijwilligers het werk doen en gezinnen die hulp vragen thuis bezocht worden door zogenaamde intermediairs die toetsen of men daadwerkelijk in aanmerking komt. 

In de gemeente Bergen op Zoom vond Leergeld al snel een goede partner in de Gemeente en ook serviceclubs zijn Leergeld altijd goed gezind geweest. Als uitvoeringsorganisatie hanteert Leergeld een eigen formule die gezinnen tot een inkomen van 120% van het sociaal minimum bijstaat én wordt de praktische uitvoering van de MPSK-regeling verzorgd. MPSK staat voor Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen en houdt in dat gezinnen bijvoorbeeld zwemlessen, lidmaatschappen van sportverenigingen, fietsen en computers kunnen aanvragen bij de ISD Brabantse Wal. Na toekenning zorgt Leergeld in de drie gemeenten op de Brabantse Wal voor de uitvoering. Anno 2022 zal het niemand verbazen dat Leergeld op deze wijze heel wat kinderen, maar ook ouders/verzorgers een helpende hand biedt. Het jaarverslag 2021 spreekt voor de MPSK over een totaal van 544 gezinnen met 1088 geholpen kinderen en de Leergeld-formule biedt daarenboven hulp aan 498 gezinnen met 605 kinderen. Leergeld De Brabantse Wal laat 15 jaar niet zo maar voorbijgaan. In het voorjaar 2023 worden er in de drie gemeenten leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd. Het zijn tenslotte de kinderen, de jongeren die al 15 jaar ondersteund worden door Leergeld, ook op de Brabantse Wal