Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Wethouders van gemeente Bergen op Zoom.
Wethouders van gemeente Bergen op Zoom. (Foto: Dennis van Loenhout)

Besluiten door college B en W

HALSTEREN - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bergen op Zoom heeft de volgende besluiten genomen:

Bijdrage aan Stichting Leergeld

Ter vermindering van het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet, is er de gemeentelijke Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen (MPSK). Deze regeling is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Bergen op Zoom. Het is een vorm van ondersteuning in natura, waarbij Stichting Leergeld zorg draagt voor de uitvoering. De voorziening komt in alle gevallen daadwerkelijk ten goede aan het kind voor wie de regeling is bedoeld. Leergeld ondersteunt al vele jaren de minder draagkrachtige gezinnen in onze gemeente.
Sinds 2013 ook via de uitvoering van de MPSK. Omdat er een steeds grotere claim wordt gelegd op de vrijwilligers die het werk moeten doen, verleent het college aan Stichting Leergeld De Brabantse Wal een bijdrage voor 2020 voor de vaste lasten van twee coördinatoren van € 53.277. De aanstelling van twee coördinatoren is gelet op de toegenomen werkzaamheden en de omvang hiervan onontbeerlijk.

Aanpak aanbevelingen accountant        

Het college stelt het plan van aanpak voor de opvolging van de aanbevelingen van de accountant vast en neemt kennis van de tussentijdse informatie over de voortgang van de opvolging aanbevelingen inzake jaarrekening(controle) 2020. Naar aanleiding hiervan wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

Financiële gevolgen algemene uitkering

Het college neemt kennis van de meicirculaire 2020 van het Rijk waarin de ontwikkeling staat van de algemene uitkering die de gemeente ontvangt van het Rijk voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De gevolgen van de meicirculaire verwerkt het college in het 2e concernbericht. Het college ondersteunt de lobby richting Den Haag over de financiële problemen bij gemeenten.

Veilige en bereikbare Bergse Heide

Het college stelt de uitvoeringsstrategie openbare orde, veiligheid en bereikbaarheid Bergse Heide vast. Voor de korte termijn (zomer 2020) worden onder andere verkeersregelaars ingezet. Voor de middellange termijn wordt een integraal plan uitgewerkt om de komende jaren het succes van het gebied in goede banen te leiden

Meer berichten