Laatste dienst in de kerk van Woensdrecht enkele jaren geleden.
Laatste dienst in de kerk van Woensdrecht enkele jaren geleden.

Verbazing over kerk Woensdrecht

Algemeen

WOENSDRECHT - Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek is verbaasd over het ontwerp voor het kerkgebouw in Woensdrecht dat onlangs in de vergadering van het plaatselijk Dorpsplatform werd gepresenteerd:

‘Steeds meer mensen geloven het inmiddels wel wat betreft de voormalige kerk van Woensdrecht. Een groot deel van de Woensdrechtse bevolking, en toch zeker het autochtone deel, is echter verbaasd (om niet te zeggen: verbijsterd) over wat de huidige eigenaar, Luc de Nijs van Bouwgroep De Nijs-Soffers nu weer voor plan uit de hoge hoed heeft getoverd. De Nijs wil het hele kerkgebouw slopen, met uitzondering van de toren en de voorgevel. Op de daardoor vrijgekomen ruimte wil hij twintig appartementen realiseren, verdeeld over vier bouwlagen.’

Akte van Levering: ‘Wij zijn in het bezit van de Akte van Levering, die door notaris Mr. Vermunt is uitgegeven voor afschrift en is ondertekend door gevolmachtigde afgevaardigden van Parochie De Bron en door Bernard de Nijs, de vader van Luc. In deze akte treffen wij enkele artikelen aan die wel erg in tegenspraak zijn met de plannen van de bouwgroep. Zo staat in artikel 23e van de akte: ’Het kerkgebouw dient als beeldbepalend voor het dorpsgezicht behouden te blijven.’  De huidige eigenaar van de kerk beroept zich op het feit dat behoud onmogelijk is gebleken, nu het gebouw zich in zeer slechte staat bevindt. Wij wijzen echter op artikel 22 van de Akte van Levering: ‘Het onderhoud van het kerkgebouw is voor rekening van en wordt uitgevoerd door koper vanaf 01-01-2017.’ Met andere woorden: sinds die datum is De Nijs zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk. Wanneer aan een leegstaand gebouw zes jaar lang geen onderhoud wordt gepleegd is de huidige staat van verval niet verwonderlijk, maar wiens schuld is dit? De buren klagen omdat er bij stormweer gevaarlijke situaties ontstaan door rondvliegende dakbedekking. Het wordt dus tijd dat de burgemeester, met in zijn portefeuille openbare orde en veiligheid, ingrijpt. Hij dient De Nijs erop te wijzen dat het verwijtbare achterstallige onderhoud met spoed dient te worden ingehaald, op straffe van enzovoorts.’

Aanwijzingsverzoeken: ‘In 1882 legden de niet bepaald rijke inwoners van het dorp Woensdrecht iedere opgespaarde cent bij elkaar om een kerk te bouwen. Eeuwenlang moest men tot dan naar andere plaatsen om de zondagsplicht te vervullen, de kinderen ten doop te houden, te trouwen en hun geloof te belijden. Het werd een prachtig gebouw, rijkelijk voorzien van een schitterend interieur.

Helaas werd tijdens de Bevrijding van Woensdrecht het gebouw volledig verwoest. Ter vervanging van de kerk is in 1946, tijdens de periode van de Wederopbouw, een nieuwe, sobere, driebeukige kerk met fronttoren in traditionalistische vormen gebouwd. Alleen al hierom is de kerk als cultureel waardevol te beschouwen. In augustus 2022 hebben dan ook Heemkundekring Het Zuidkwartier en de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek (SBCEZ) gezamenlijk bij de gemeente een aanvraag voorbescherming gemeentelijke monumentenstatus voor het kerkgebouw ingediend. Het is ons inmiddels bekend, dat ook andere instanties, onder andere Heemschut en het Cuypersgenootschap, binnenkort een dergelijk aanwijzingsverzoek bij het gemeentebestuur van Woensdrecht willen indienen. De functie van het kerkgebouw als kerk is door begrijpelijke oorzaken inmiddels verdwenen. Het gebouw op zich moet, althans volgens inwoners met een beetje cultuurhistorisch besef, behouden blijven.’

Ontwerp Kerk Woensdrecht
Ontwerp Kerk Woensdrecht