Afbeelding

Dorpsplatform Woensdrecht

Algemeen

WOENSDRECHT - De datum van de Openbare Vergadering van Dorpsplatform Woensdrecht is gewijzigd naar dinsdag 24 mei 2022. 

Aanvang is 20.00 uur in ’t Blickvelt, Dorpsstraat 49 in Woensdrecht. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: 

Stand van zaken RK kerk; Het dorpsplatform Woensdrecht heeft Luc de Nijs van Bouwgroep De Nijs – Soffers gevraagd een toelichting te geven op de stand van zaken. 

Stand van zaken Integraal Kind Centrum (IKC); Tijdens de vergadering wordt door de gemeente een toelichting gegeven over de voortgang/vertraging van de voorgenomen bouw van de nieuwe basisschool aan de Fortuinstraat. Ook zal de herinrichting van het speelveld en de uitkijktoren ter sprake komen.

Wat komt er op de plaats van de basisschool? Starterswoningen?

Nieuwe woningen Molenakkers; Koen van Haaren geeft een korte presentatie over de te bouwen woningen aan de Molenakkers.

Informatieavond ’t Marktje, situatie Langeweg, Vuelta; vlaggen van het dorp.

Mededelingen: Vanuit de gemeente, Wethouder Jeffrey van Agtmaal; vanuit WMO-adviesraad; vanuit BWI; Wijkagent, vervanger van Ben Nefs; Wijkteam, Wannes van Kempen.