Het bestuur van het Dorpsplatform Woensdrecht. V.l.n.r. Kees Gravemaker, Herman Heins, Gerard v.d. Bergh, Marjolein v. Put die sinds vandaag Niek van Essen opvolgt en voorzitter Jac Smeijers.
Het bestuur van het Dorpsplatform Woensdrecht. V.l.n.r. Kees Gravemaker, Herman Heins, Gerard v.d. Bergh, Marjolein v. Put die sinds vandaag Niek van Essen opvolgt en voorzitter Jac Smeijers. Foto: Sophia Piesens

Vergadering Dorpsplatform Woensdrecht druk bezocht

Algemeen

WOENSDRECHT - Het bestuur van Dorpsplatform Woensdrecht had afgelopen week niet te klagen over belangstelling voor de algemene vergadering. De drie belangrijkste agendapunten die de meeste belangstelling hadden waren de stand van zaken wat betreft de (ver)bouwplannen voor de St. Josephkerk en kerktoren, de plannen voor de nieuwe basisschool De Poorte/De Stappen en het herstel van de Grindweg en de Langeweg.

Luc de Nijs van Bouwgroep De Nijs-Soffers legde de aangepaste plannen op tafel. De plannen zijn nog niet concreet, eerst moeten ze door de gemeente worden goedgekeurd. Als De Nijs en de gemeente tot overeenstemming komen, dan wordt de subsidie verstrekt door de gemeente voor de renovatie van de kerktoren. Het plan is om de kerk te verbouwen tot vier bouwlagen. Op de onderste laag komt een multifunctionele ruimte die onder andere geschikt is voor een kerkfunctie en berging voor de appartementen. Op de andere lagen komen respectievelijk negen appartementen, grootte tussen de 30-65 vierkante meter. Het karakter van de kerk zal zoveel mogelijk worden behouden. De Nijs wist nog niet of het huur en/of koopappartementen worden. Men vroeg zich af of er ramen in komen die zicht hebben op de tuinen van de omwonenden en wie het onderhoud van de kerk gaat betalen in de toekomst, met name van de toren. Momenteel is de kerk nog steeds het eigendom van het Bisdom. De Nijs vertelde dat pas wanneer alles rond is, men zich hierin zou gaan verdiepen. Wat de ramen betreft was hij duidelijk: "Waar ramen zitten, kan men naar buiten kijken." In de pauze kon iedereen de tekeningen bekijken en na de pauze werden er naar aanleiding van de vragen over de parkeerplekken. Door De Nijs zijn afspraken gemaakt met de naastliggende bewoners om dit op een ander tijdstip te bespreken. Als de plannen worden goedgekeurd en de koop met het Bisdom rond is, dan ligt het in de bedoeling dat de verbouwing eind volgend jaar klaar is. Wel heeft de renovatie van de toren dan voorrang.

Het tweede belangrijke punt was het plan voor de nieuwe basisschool. De gemeente meldde dat een werkgroep daar volop mee bezig is. Momenteel buigen zij zich over de locatiekeuze. Er is nog niets definitief besloten. Eind mei, begin juni komt er een openbare bijeenkomst voor alle belanghebbenden en worden alle zaken wat betreft de nieuwe school besproken. Op de vraag wat er op de vrijkomende plek van de oude school komt, kon de gemeente op dit moment geen antwoord geven.

Het derde belangrijke agendapunt was de veiligheid en het onderhoud aan de Grindweg en Langeweg. Het definitieve onderhoud is hard nodig. Het asfalt kalft verder af. Diverse meldingen over levensgevaarlijke verkeerssituaties zijn bij de Buurtpreventie binnen gekomen. Een fiets/voetpad aan beide zijden zou deze situatie oplossen. Men zal dit aan de gemeente voorleggen.

Foto: Het bestuur van Dorpsplatform Woensdrecht met Kees Gravemaker, Herman Heins, Gerard v.d. Bergh, Marjolein van Put (die Niek van Essen opvolgt) en voorzitter Jac Smeijers.

Afbeelding
De tekeningen leidden tot veel discussie en vragen.