Afbeelding

Kerkberichten

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Het parochiekantoor te Hoogerheide is op woensdag- en vrijdagochtend geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar: uitvaart@samenkerk.nl Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl. 

Intenties voor onlangs overleden parochianen:

In Huijbergen: Jos Leenaerts e.v. Liza van Dijck. In Ossendrecht: Marjolein Roosendaal e.v. Ben Bakx. In Woensdrecht: Maria van Giels e.v. Eugene Groffen.

Livestream: Vanaf heden worden de weekendvieringen in de kerk van Hoogerheide uitgezonden via livestream. U kunt live of achteraf deze vieringen bekijken. De link kunt u vinden via onze website www.samenkerk.nl. Vervolgens kiest u voor parochie. U komt dan op de parochiepagina terecht. Linksboven vindt u het kopje ‘uitzending vieringen’. Hier vindt u de link naar de viering.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Dinsdag 1 november, Allerheiligen, om 09.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: waarnemend pastoor Peter de Rooij en diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ad/Adrie; Muzikale verzorging: cantor Gerda Sanders. Intenties: Frans Hopmans e.v. José van der Poel, Jo Pijnen-Dekkers v.w. verj.. Woensdag 2 november, Allerzielen, om 19.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: waarnemend pastoor Peter de Rooij; Koster: Ad/Adrie; Muzikale verzorging: koor. Intenties: Egidius Suijkerbuijk e.v. Virginia v. Agtmaal, Rita Herbert. Vrijdag 4 november, 1e vrijdag v.d. maand, om 09.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: waarnemend pastoor Peter de Rooij, na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken. Zondag 6 november om 09.30 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Marie-Louise v. Hooydonk; Muzikale verzorging: koor. Intenties: Dhr. P.J. v. Gool v.w. jrgt., Mw. J.M. v. Gool-Michielsen v.w. jrgt, Dhr. Gerry Jaspers v.w. jrgt., Mw. Fiet Kortekaas-Michielsen v.w. jrgt., Dhr. Nico Kortekaas v.w. jrgt., Frits v.d. Poel, Lous en Anna v.d. Poel-Brooijmans, Willem en Ella Brooijmans-Heyman, Henriette en Jac v.d. Poel, Petra v. der Poel-Raaijmakers e.v. Willy v. der Poel, Riny v. Hooijdonk e.v. Marie-Louise v. Hooijdonk, o.o. Moerkens-Nachtzaam.

Mededelingen: Na de viering is er verkoop van de Gerarduskalender, zondag 13 november om 09.30 uur: eucharistieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl. 

Mededelingen: De kerk is per heden gesloten. Vanaf oktober is er elke 2e donderdag van de maand om 14.00 uur een Bronviering in dorpshuis de Bunt. Deze viering zal steeds een gebedsviering zijn met ruimte voor ontmoeting met steeds een ander thema. Na afloop is er koffie. U bent van harte welkom. De volgende viering is donderdag 10 november met als thema ‘als alles duister is’. De zondagviering in de kerk van Hoogerheide is live te volgen of terug te kijken via een livestream, zie www.samenkerk.nl.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl. 

Mededelingen: De kerk is per heden gesloten. Vanaf oktober is er elke eerste woensdag van de maand om 10.00 uur bij de Broeders van Huijbergen een Bronviering. Het is steeds een gebedsviering met ruimte voor ontmoeting. U bent van harte welkom. De volgende viering is op woensdag 2 november met als thema ‘als alles duister is.  De zondagviering in de kerk van Hoogerheide is live te volgen of terug te kijken via een livestream, zie www.samenkerk.nl.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Mededelingen: Zondag 6 november is er geen viering, de volgende viering is op zondag 13 november om 11.00 uur, dinsdag 8 november om 19.00 uur: Woord- en communieviering in de Adolphine Kapel.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. 

Zondag 6 november 9.45 uur: ds. C. Biemond, Steenbergen.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Pastoor Hans de Kort, pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via telefoonnummer: (0164) 682310. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859. 

Zondag 6 november 9.30 uur: Eucharistieviering, Allerzielenviering; Voorganger: pastoor Hans de Kort. Intenties: Ton en Nel Rouwendal; Jan Tunders; Antonius Goossens; Overleden ouders Tempelaars-Nefs; Overleden ouders Willem Gelten en Geertruda Paulus; Frans van Haperen; In liefdevolle herinnering aan mijn moeder Tineke Hubers-Hekker. Donderdag 10 november 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Hans de Kort. Overleden: Harry Uytdewilligen.

Pastoraal woord

Een open blik

Vandaag een stukje over Lucas 18,9-14. Een parabel die gaat over een Farizeeër en een tollenaar. Het verhaal wordt vaak opgevat als een confrontatie tussen goed en kwaad: een huichelachtige Farizeeër die zich hoogverheven acht boven een zondaar die spijt heeft van zijn daden. We weten allemaal dat ‘op anderen neerkijken’ uit den boze is. Niemand zal zijn kinderen leren dat het goed is om op andere mensen neer te kijken. Toch richt Jezus zich juist tot die mensen die hun kijk op het leven gebruiken om andere mensen te oordelen, c.q. te veroordelen. 

Maar wat voor een man is die Farizeeër dan wel? Hij is zeker geen slecht mens. Geen huichelaar die in de tempel de vrome gelovige uithangt en daarbuiten zich volkomen anders gedraagt. Wat hij biddend tot God zegt, komt uit het diepst van zijn hart. Hij houdt zich niet alleen strikt aan regels en geboden, maar vast ook twee keer per week en draagt tien procent van zijn inkomen af aan de armen. Helaas beschouwt hij zijn vasten en offeren als iets dat heel bijzonder is. Hij is overtuigd van zijn eigen rechtvaardigheid en kijkt neer op anderen, en dus ook op “die tollenaar daar” (v. 11). 

We leven nog steeds in een wereld waarin de een zich belangrijker voelt dan de ander. Wat waar is en goed, is vooral een persoonlijke afweging geworden. Het valt ook niet mee om met een open blik naar anderen te kijken. Laten we het in ieder geval proberen om ons leven zo in te richten dat compassie onderdeel wordt van ons bestaan.

Lenie Robijn

Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie

Viering Allerzielen

Op zondag 6 november worden in de H. Quirinuskerk, tijdens de Eucharistieviering om 9.30 uur, alle overledenen herdacht. Speciaal diegenen, van wie we na Allerzielen 2021 afscheid hebben genomen. Voor hen wordt een kaars ontstoken, die door de nabestaanden als herinnering kan worden meegenomen. Ook wordt een gedachtenisplaatje uitgereikt. Na deze viering is er nog een samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk. U kunt de viering volgen via de livestreamverbinding op www.youtube.com. Vul de zoekopdracht ‘Halsteren H. Quirinuskerk’ in, druk op enter en selecteer de viering van Allerzielen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. 

Zondag 6 november 10.00 uur: Eredienst in de protestantse kerk te Nieuw-Vossemeer, Ds. E. van Sluijs.

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. 

Zaterdag 5 november 19.00 uur: Eucharistieviering; In deze viering gedenken wij: Marja van Dongen e.v. John Wanrooij; Aad van Dijk. Voorg.: Past. H. de Kort, lector: C. Broos. Dinsdag 8 november 16.00 uur: Eucharistieviering; Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededeling: Wilt u er rekening mee houden dat vanaf 8 november de Antoniusviering ‘s middags om 16.00 uur is i.p.v. 19.00 uur.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

Emmauskerk, Korenberg 90 in Bergen op Zoom. Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur en om 16.00 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl.

Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Wilt u een familiebericht plaatsen in deze krant? Bel dan
0164-682286 of mail: info@minervepers.nl