Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten

Parochie de Bron


Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Vanaf heden is het parochiekantoor te Hoogerheide op woensdag- en vrijdagochtend weer geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr. 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr. 06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen.

In Hoogerheide: Riet Bogers w.v. Wim Verdaasdonk; In Ossendrecht: Fons de Jong w.v. Toos van der Poel; In Putte: Cecil Ots w.v. Gerardus v. Veldhoven; In Huijbergen: Ria Krijnen w.v. Jozef van Doorn.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl.

Zondag 26 juni om 09.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Marie-Louise v. Hooydonk. Intenties: Ad Schouw e.v. Hilda Raymakers, Elly Becht e.v. Jan Adriaansen v.w. verj. Mededelingen: vrijdag 1 juli om 09.30 uur: woord- en communieviering, 1e vrijdag v.d. maand, na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken, zondag 3 juli om 09.30 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 25 juni om 19.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Rita van Gaal. Intenties: Leonie Sloven. Mededelingen: zaterdag 2 juli is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 9 juli om 19.00 uur.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 25 juni om 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Lector: Ad Voermans; Muzikale verzorging: organiste Lisette v. Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: Pieta Claessens-v. Mechelen v.w. jrgt., Elisabeth v. Mechelen v.w. jrgt., Frans Claessens v.w. jrgt., Frans v. Wezel en overige familieleden. Mededelingen: zaterdag 2 juli is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 9 juli om 17.00 uur.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Zondag 26 juni om 11.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij; Koster: Loes Hommel; Lectrice: Lia Drijdijk; Muzikale verzorging: Gertrudiskoor. Intenties: Sidon v. Elzakker-Simons, Guido Simons v.w. jrgt. Mededelingen: zondag 3 juli is er geen viering, de volgende viering is op zondag 10 juli.

Dinsdag 28 juni om 19.00 uur: Eucharistieviering in de Adolphine Kapel; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl. Elke dienst is te volgen via Kerkdienst Gemist of Youtube.

Zondag 26 juni 9.45 uur: ds. G.J. Smit, Middelburg.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Zondag 26 juni 9:30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pater Bertus van Schaik en pastor Leny Robijn. Intenties: Richard Akkermans; jgt. Maria Tempelaars-Nefs; Winfried Legein; alle overleden leden van de KBO; Corrie de Jonge-Reijnders; Coby Koenraadt-van der Sande. Overleden: Jopie Heck-Ostermann; Jan Tunders. Donderdag 30 juni 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Hans de Kort.

Pastoraal woord:

Wijsheid

God is één vierden we in de liturgie. Iedere keer als we samenkomen gebeurt dit in de naam van de drie-ene God. Daar beginnen we mee en sluiten mee af. In Spreuken 8, 22-31 wordt Gods aanwezigheid vooral in de natuur verkend: van het diepe blauw van de oceanen tot aan het heldere blauw van de hemel. Wat opvalt in deze tekst is dat God niet alleen is. Voordat God aan Zijn scheppingswerk begon schiep Hij de wijsheid. Voordat de aarde, de plaats van de oceanen en de bergen geschapen werden, was de Wijsheid aan de zijde van de Kunstenaar. 

Wijsheid en schepping hebben met elkaar te maken. Maar wie goed om zich heen kijkt en de mens beschouwt, ook het product van Gods schepping, kan zich met recht en reden afvragen: hoe kan het dan dat sommige mensen zulke onmensen zijn? Die misbruik maken van hun macht, die geen oog hebben voor het bestaansrecht van de ander, die met onmenselijk geweld tekeer gaan. En over de schepping valt ook veel te vragen. Hoe kan het dat we zo slecht met de schepping omgaan? Dat we haar laten lijden, dat we geen oog hebben voor wat goed voor haar is, dat we haar gebruiken voor ons eigen gewin. 

Vele malen kunnen we in de Bijbel lezen dat Jezus het menselijke gezicht draagt van de Eeuwige. Laten we bidden en hopen dat het nog niet te laat is om die menselijke maat te vinden en in wijsheid met onze wereld om te gaan. 

Lenie Robijn, pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie.

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. 

Zaterdag 25 juni 19.00 uur: Dienst van W.G.C. In deze viering wordt uw gebed gevraagd voor: Kees Schetters w.v. To Quintus; An Snoeren w.v. Martien van den Aarsen; Sjef Bastians; Cor Timmermans e.v. Jo Luijks; Marja van Dongen e.v. John Wanrooij; jrgt. Jo Mertens; Voorganger: Past. L. Robijn, lector: H. Wouts m.m.v. het Antoniuskoor. Dinsdag 28 juni 19.00 uur: Eucharistieviering; Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Via YouTube Videokanaal PGHNV NULIVE.

Zondag 26 juni 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren, Ds. I. Koeman.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Uw familiebericht in deze krant? Bel 0164-682286 of mail: info@minervepers.nl

Meer berichten