Kerkberichten | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten

Parochie de Bron


LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voortaan voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld).
Vanaf heden is het weer verplicht om te reserveren voor de viering, dit kan op donderdag en vrijdag telefonisch bij Ad Schouw op telefoonnummer 06-30335317.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

De kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur.

Zondag 22 november 09.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Mirjam Geers; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen en Cantor Gerda Sanders. Intenties: Ad de Keijzer e.v. Francine van Dongen v.w. verjaardag. Mededelingen: Zondag 29 november om 09.00 uur woord- en communieviering;

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 21 november is er geen viering; Zaterdag 28 november om 19.00 uur: Eucharistieviering;

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 21 november 17.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Lectrice: Corry Plevier; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: Nellie Klaassen v.w. jrgt. Mededelingen: Zaterdag 28 november is er geen viering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl

Zondag 22 november 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Emmy Stigter; Lector: Emile v.d. Eijnden; Misdienaar: Luka en Petar Loncar; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen. Intenties: Anna Jacobs-v.d. Maegdenbergh v.w. jgt en verj.; Mariette van Akkeren-Jacobs v.w. jgt. Ludo Jacobs v.w. jrgt.; o.o. Louis Melsen-Matheuse v.w. jrgt.; Maria Jansen-Withagen v.w. verjaardag. Mededelingen: Zondag 29 november om 11.00 uur Eucharistieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl. In verband met het coronavirus kerkdienstbezoek van tevoren aanmelden bij de scriba via de mail: scriba@pkgw.nl. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag 17.00 uur voorafgaande aan de te bezoeken kerkdienst.

Zondag 22 november 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Zondag: 22 november 09.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Hans de Kort. Intenties: Ria Nuijten-Demmers; Thea Uijtdewilligen-Konings; overleden mevrouw van de Watering-Boogaart. Donderdag 26 november 09.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans de Kort.

Pastoraal woord

Deze maand november hebben we zeker vier bekende heiligen die we als kerk vieren. We zijn begonnen met de H. Hubertus. Bij verschillende bakkers hebben we hubkes gezegend. De H. Hubertus werd aangeroepen tegen het gevaar van hondsdolheid. Hij was bisschop in Maastricht. Op 7 november vieren we de H. Willibrord. Hij kwam vanuit Engeland aan het einde van de zevende eeuw met 11 gezellen naar Nederland om hier het christelijk geloof uit te dragen. Hij wist vele kerken te stichten in de Lage Landen in de 50 jaar dat hij werkzaam was. Hij stierf in Echternach. Sint Maarten uit Tours in Frankrijk op 11 november is bij velen een bekende. Hij gaf een deel van zijn mantel weg aan een arme bedelaar en in een droom verscheen hem later Christus met dat deel van die mantel om. Op veel plaatsen gaan kinderen rond met lampionnen, maar dit jaar kan ook dat helaas niet. Tenslotte de H. Caecilia op 22 november. Zij is de patrones van allen die zingen en muziek maken in de kerk en daarbuiten. Nu helaas de koren niet kunnen zingen en er geen muziek gemaakt kan worden, vragen we haar ons te helpen om toch moed te houden en hoop te houden op betere tijden.

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164 – 682525.

Zaterdag 21 november 19.00 uur: Eucharistieviering; In deze viering gedenken wij: Maria Melsen w.v. Jacobus de Wit; Jan Huijsmans; jrgt. Pastoor Blaauwhof; o.o. Kommers-Schrauwen; Joop van Gorkum w.v. Toos de Bruijn; Sjan Foppele Bakx. Voorganger: Past. B. v. Schaik, lector: H. Wouts, zang: enkele leden van het Antoniuskoor. Dinsdag 24 november 19.00 uur: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Mededeling: Gelieve voor iedere dienst te reserveren, telefoon: 0164-682575.                

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 22 november 10.30 uur: Voorganger: Ds. H. van het Maalpad; Ouderling: Martin Vooijs; Organist: Edu de Goffau; Zang: Martinuskwartet.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 en 16.00 uur. Om 12.00 uur evangelische dienst van de GSKI.

Meer berichten