Bert de Vos (rechts) van Dorpsraad Lepelstraat voert het gezelschap aan voor een schouw in het dorp en buitengebied.
Bert de Vos (rechts) van Dorpsraad Lepelstraat voert het gezelschap aan voor een schouw in het dorp en buitengebied. Foto: Bep Tielemans

Schouw met Dorpsraad Lepelstraat

Algemeen

LEPELSTRAAT - Onder aanvoering van voorzitter Bert Vos van Dorpsraad Lepelstraat is donderdagmiddag met een gemêleerd gezelschap een schouw uitgevoerd door het dorp en buitengebied. Vanaf buurthuis ‘t Weike werd gefietst langs een zevental markante locaties. 

Om te beginnen ging de tocht over het Antoniusplein naar de plek waar woningcorporatie Stadlander woningen wil renoveren en slopen. Vooruitlopend op de plannen van Stadlander hebben bewoners dit te horen gekregen. Er komen nog bijeenkomsten waarop de woningcorporatie nadere informatie zal geven. 

De tweede stop was bij woonzorgcentrum Ter Wal aan de Polderweg, een belangrijke voorziening in de vergrijzende dorpsgemeenschap.

Als volgende locatie werd De Kladde bezocht, waar de gelijknamige Gasterij een mooie gelegenheid biedt voor activiteiten in het kader van toerisme en allerlei andere gelegenheden, onder meer van zzp’ers. 

Van daaruit werd naar de Ruige Velden gefietst waar een van de diverse in het buitengebied gevestigde zorgboerderijen ligt. Een mooi voorbeeld van wat er mogelijk is met anders invullen van een boerenbedrijf.

Aangekomen op het kruispunt verderop bij de kassen van bedrijf Hoogerbrugge aan de Zoekweg werd stilgestaan bij de gevolgen van de energiecrisis. Hoe gaan dergelijke bedrijven hier in de toekomst mee om? Ook kwamen de voor- en nadelen van het onderbrengen van immigranten die in kassen werkzaam zijn ter sprake. Dit onderwerp blijft zorgen baren. Gemeente Bergen op Zoom heeft een initiatiefvoorstel gepresenteerd voor één centrale grote voorziening, vergelijkbaar met Stella Maris in Welberg-Steenbergen. 

De laatste stop van de tocht was in de Wethouder Bogersstraat bij de plaatselijke basisschool de Wegwijzer. Behoud van voldoende leerlingen is een voorwaarde om de dorpsschool in stand te houden en daaruit voortvloeiend ook diverse andere belangrijke voorzieningen en het verenigingsleven. Dorpsplannen worden door de gemeente uitgewerkt. Carnavalsbouwclubs werden genoemd als mooie stimulans om jonge mensen bij te betrekken. De Oranjevereniging weer tot bloei brengen zou mooi zijn. 

Over buurthuis ‘t Weike sprak voorzitter Kees Hooghiemstra van SKW zijn zorg uit over hoe om te gaan met stookkosten die enorm uit de pas lopen. Dorpsraadvoorzitter Bert Vos bedankte tenslotte iedereen die bij de schouw aanwezig was. Hij zegde toe ‘dit netwerk te gebruiken voor de toekomst’.

Schouw Lepelstraat
Schouw Lepelstraat
Schouw Lepelstraat
Schouw Lepelstraat
Schouw Lepelstraat
Schouw Lepelstraat