Afbeelding
Foto: Archief De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant

Dorpsraad van Lepelstraat bezorgd

Algemeen

LEPELSTRAAT - Dorpsraad Lepelstraat roept bestuurders van de gemeente Bergen op Zoom op bij de keuze voor een locatie van een hoogspanningsstation rekening te houden met het polderlandschap.

 
“In verschillende werkateliers en bezorgde bewoners via de website, vraagt de Netbeheerder Tennet een voorkeurkeuze te maken van het 380/150 KV hoogspanning station in ons leefgebied. Want wij zijn immers die mensen die de polders gebruiken en de kenners van het bijzondere gebied. En die zorg geldt ook voor de bewoners van Lepelstraat. Het projectenboek zal te zijner tijd zeker gevuld worden met vele opties, reëel of met emoties genoteerd. De Dorpsraad van Lepelstraat vindt, dat ook zijn directe polderlandschap de moeite waard is. Daarom deze oproep aan degenen die werkelijk aan de touwtjes trekken, veel wijsheid met al die opties. Maar laat zwaar meewegen in de keuze, de voorkeur voor een industrielocatie en de versnippering van ons achter-(polder)land.”

Namens de Dorpsraad Lepelstraat,
Voorzitter Bert Vos.