Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>De wethouders van gemeente Bergen op Zoom.</p>

De wethouders van gemeente Bergen op Zoom.

(Foto: Dennis van Loenhout)

College wil ‘controle terug’

BERGEN OP ZOOM – Een echte foto is het niet, en het is ook geen mooie foto. De “startfoto” die wethouders Joost Pals en Dominique Hopmans afgelopen week namens het Bergse college presenteerden is een visualisatie van het startpunt van het nieuwe college. Kort samengevat komt het neer op: “We zijn niet in control”.


Een grote ladenkast, met heel veel lades waarvan de inhoud onbekend is, die soms aangename, maar vaak ook onaangename verrassingen in petto heeft. Die beeldspraak gebruikt de nieuwbakken Bergse wethouder Dominique Hopmans om duidelijk te maken waar het nieuwe college van de gemeente Bergen op Zoom zich geconfronteerd ziet. “We zijn niet in control”, klinkt het onheilspellend. Hopmans en zijn collega Joost Pals onderkennen dat dat grote woorden zijn, maar willen daar niet voor weglopen. “Dit college wil werk maken van een nieuwe bestuurscultuur. Wij willen vertrouwen winnen door ons kwetsbaar op te stellen. We zijn niet in control, dat weten we, maar willen de controle wel terugkrijgen. Daarmee gaan we aan de slag.”

De afgelopen vier jaar gebeurde er nogal wat in de gemeente Bergen op Zoom. De grootste turbulentie begon in februari 2020, met de roep om een bestuurlijke reset. Die roep leidde tot het focusakkoord, met de opdracht om cultuur, organisatie en financiën weer op orde te krijgen. In mei van 2020 werd het zakencollege geïnstalleerd, zeven maanden later vertrok de algemeen directeur van de gemeente en rolde de gemeente langzaam richting de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. De uitslag daarvan vormde de basis voor het bestuursakkoord met de titel “Samen Bergen Verzetten”, dat op 18 mei werd gepresenteerd. Het nieuwe college ziet openheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid en goed werkgeverschap als weg naar het waarmaken van de ambities uit het bestuursakkoord.

Beter grip op financiën

Voor die ambities zijn bereikt is er dus nog een lange weg te gaan. Het college ziet allerlei risico’s: dienstverlening die niet aansluit bij de vraag, negatieve beeldvorming, personele mutaties, een arbeidsmarkt waarop vacatures zich lastig laten invullen een relatief hoog ziekteverzuim en een kwetsbare financiële positie bijvoorbeeld. Financieel wethouder Pals waarschuwt: “Op dit moment lijkten de cijfers gunstig, maar we moeten ons niet rijk rekenen. Tegelijkertijd zien wij, en onze accountant, ook verbetering. Die willen we doorzetten. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is de invoering van een nieuw financieel pakket, dat ons in staat stelt om beter grip te houden op de financiën. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden.”

‘Het begint met vertrouwen’

Ook op andere vlakken gebeuren er gelukkig positieve dingen. Zo is er een goed sociaal plan opgesteld, wordt er gewerkt aan een plan om de organisatie te ontwikkelen en is ongeveer de helft van de 81 openstaande vacatures tijdelijk ingevuld op basis van inhuur. Het doel van het college is om in december een meerjarig plan van aanpak te presenteren waarmee de controle moet worden teruggewonnen. Ondertussen beloven Pals en Hopmans namens het college om regelmatig te communiceren over de stand van zaken: “Want het begint met vertrouwen.”

Meer berichten