Afbeelding

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333, diakenkeetelaar@samenkerk.nl; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop en opgeven intenties in de parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: vanaf september zijn we open op woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur.

Zondag 20 september 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Kees van Loon; Lectrice: Mirjam Geers; Muzikale verzorging: Organist Theo Slangen en Cantor Gerda Sanders. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Overleden: Bert van Vrouwerff; Piet Suijkerbuijk e.v. Johanna de Krom; Annie van Broekhoven e.v. Sjaak Buijsen. Mededelingen: Zondag 27 september om 9.00 uur woord- en communieviering met als voorganger diaken Ryan Keetelaar.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 19 september 19.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: emeritus pastoor Ing. P.A.E.de Rooij; Koster: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Eduarda Helinski; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: t.e.v. OLV van Altijddurende bijstand en voor ieder die het moeilijk heeft. Overleden in Hoogerheide: Bert van Vrouwerff; Piet Suijkerbuijk e.v. Johanna de Krom; Annie van Broekhoven e.v. Sjaak Buijsen. Mededelingen: Op zaterdag 26 september is er een woord- en communieviering met als voorganger diaken Ryan Keetelaar.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 19 september 17.00 uur: Eucharistieviering.Voorganger: em. pastoor P. de Rooij. Dinsdag 22 september 8.00 uur: viering bij de Broeders. Mededeling: Zaterdag 26 september is er om 17.00 uur een eucharistieviering met als voorganger em. pastoor P. de Rooij.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl

Zondag 20 september 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Loes; Lectrice: Lia Drijdijk; Muzikale verzorging: organist; Lisette van Mechelen. Intenties: Janus Diesen v.w. jrgt.; overleden familie Melsen-Fontijn. Overleden in Hoogerheide: Bert van Vrouwerff; Piet Suijkerbuijk e.v. Johanna de Krom; Annie van Broekhoven e.v. Sjaak Buijsen. Mededelingen: zondag 27 september is er een woord- en communieviering met als voorganger diaken Ryan Keetelaar.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl

Zondag 20 september 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht. In verband met het coronavirus kerkdienstbezoek van tevoren aanmelden tot vrijdag 17.00 uur via e-mail: scriba@pkgw.nl

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Zondag 20 september 9.30 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Jo Blommerde-Jonkers; overleden familie Luijks-Adriaansen; Antonius Goossens. Donderdag 24 september 9.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor.

Pastoraal woord

Ik ben wel goed maar niet gek. Hoe dikwijls horen we dat niet zeggen. En hoe vaak hebben we het zelf niet gedacht: ik ben wel goed maar niet gek. Er zijn immers grenzen. Het kan niet meer.

Goed-zijn willen we eigenlijk allemaal wel. Zeker voor mensen die je goed kent, die je graag mag en die ook goed zijn voor jou. Maar het wordt moeilijker bij iemand die je lastig vindt, bizar of ondankbaar. En het wordt wel het meest moeilijk tegenover iemand die je bedrogen heeft, meer dan eens beledigd heeft of gekwetst. Je wilt best eens over je hart strijken, maar er zijn grenzen. Je bent wel goed maar niet gek. En zo denkt Petrus ook in de evangelielezing van afgelopen zondag ( Matteüs 18,21-35). Petrus vond het te veel als hij zeven keer zou vergeven. Dat vond hij een heel redelijk compromis tussen goed en gek zijn. Maar Jezus zegt: “Je moet niet zeven maal, maar zeventig maal zeven keer vergeven. En dan raakt Petrus de tel kwijt. En dat is precies de bedoeling: vergeven is geen kwestie van rekenen of berekening. Jezus neemt zijn vriend de meetlat af en vertelt hem over Gods maatstaf, die grenzeloos is, eindeloos. Als God ons allemaal eindeloos vergeeft en ons aanvaardt met al onze gebreken en tekortkomingen, waarom dan zo kleinzielig tegenover elkaar? Als God zo mild en geduldig omgaat met onze tekortkomingen waarom zijn wij zo veeleisend tegenover elkaar? Ik ben wel goed, maar niet gek… lijkt zo redelijk. Toch vergeven zonder tel is de boodschap van Jezus.

Pastor Sebastian

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.
Zaterdag 19 september 19.00 uur: Eucharistieviering: In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: Cor Jogchems w.v. Adrie van Schilt; Maria van Osta w.v. Cornelis Looijen; Antonius Aarts e.v. Helena van de Watering; jrgt. van Christ van Loenhout e.v. Mientje van Schilt; Rinus Bakx e.v. Mien Jochems; o.o. Jochems-Heijligers en zoon Geert; o.o. Kommers-Schrauwen; o.o. Johannes van Tillo en Geertruida de Krom. Voorganger: Past. B. van Schaik; lector: A. Blom, zang: Antonius van Padua koor. Dinsdag 22 september 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.        

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.
Zondag 20 september 10.00 uur: Ds. H. van het Maalpad; organist: Edu de Goffau.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom:
Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur en om 16.00 uur.

Om 12.00 uur is er in de Emmauskerk iedere zondag een evangelische dienst van de GSKI.