Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Groot gezondheidsonderzoek GGD West-Brabant

REGIO - GGD West-Brabant is op 7 september gestart met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van West-Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 60.000 West-Brabanders van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen.

De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD West-Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de West-Brabantse gemeenten.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en de woonomgeving. Deze gegevens gebruiken de gemeente en de GGD vervolgens voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan men meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met ons in vergelijking met vier jaar geleden? De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden medio 2021 bekendgemaakt op www.brabantscan.nl.?

Alle GGD’en in de Nederland voeren dit Gezondheidsonderzoek uit en op dezelfde manier. Hierdoor kan GGD West- Brabant de resultaten?met andere regio's vergelijken. Gaat het in West-Brabant beter of juist slechter dan elders in het land? De GGD’en doen dit onderzoek in opdracht van de gemeenten.?Zij werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deelnemers willekeurig gekozen

Deelnemers kunnen de vragenlijst online of schriftelijk invullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; deelnemers worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van alle West-Brabanders van 18 jaar en ouder. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen dit jaar voor het eerst wel en vrijwillig meedoen aan het onderzoek via: www.GGDgezondheidsmeter.nl

Meer berichten