Ondertekening van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs.
Ondertekening van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs. Foto: Bep Tielemans

Huisvestingsplan Onderwijs

Algemeen

GEMEENTE WOENSDRECHT - Wethouder Lars van der Beek en de schoolbesturen van primair, voortgezet en voorgezet speciaal onderwijs tekenden dinsdagmiddag de overeenkomst die hoort bij het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Zij bekrachtigden hiermee de afspraken over de investeringen in onderwijshuisvesting in de gemeente Woensdrecht komende vier jaar en verder.

Gemeente en schoolbesturen stelden het IHP samen op en maakten afspraken over de investeringen die nodig zijn in schoolgebouwen en de volgorde waarin die gedaan gaan worden. Het resultaat is een concrete planning voor de periode van 2020 t/m 2023 met een doorkijk naar de jaren t/m 2027 en zelfs een verdere financiële doorrekening t/m 2074 voor de acht basisscholen in alle kernen van de gemeente en twee scholen voor Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs. De komende vier jaar staan de volgende investeringen op de rol: - De bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) in Woensdrecht ter vervanging van de huidige onderwijsgebouwen van basisscholen De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide; - Verbetering van het binnenklimaat bij brede school De Boemerang in Hoogerheide; - Onderzocht wordt wat nodig is om het pand waarin basisschool St. Marie in Huijbergen gevestigd is toekomstbestendig te maken. Is renovatie van het 50 jaar oude pand mogelijk of loont de investering van nieuwbouw op de langere termijn?; - Vernieuwbouw voor basisschool de Meulenrakkers in Ossendrecht: het gebouw krijgt een upgrade qua functionaliteit en duurzaamheid, zodat het ruimte geeft aan de onderwijswensen, energie neutraal is en gezond binnenklimaat kent. Met deze plannen is een bedrag gemoeid van ruim 6 miljoen euro. Een kleine 4 miljoen euro is afkomstig vanuit de onderwijsgelden van de gemeente. Wethouder Lars van der Beek ondertekende namens gemeente Woensdrecht, voor Lowys Porquin Stichting (LPS), zeven basisscholen in de gemeente Woensdrecht Stéphane Cépèro, namens Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM), basisschool De Dobbelsteen Leo Soffers en namens OMO Scholengroep, Zuidwesthoekcollege Guus Haelermans. Partij binnen het IHP is ook Stichting Koraal/Driespan, Olivijncollege voor voortgezet speciaal onderwijs Ossendrecht.

IHP
Leo Soffers van Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM).
Guus Haelermans Zuidwesthoek College OMO Scholengroep
Stéphane Cépèro, voorzitter College van Bestuur Lowys Porquin.
Wethouder Lars van der Beek