Biobased Economy Green Chemistry Campus
Biobased Economy Green Chemistry Campus Foto: Pascal Brugman

Flinke steun voor Biobased

Algemeen

BERGEN OP ZOOM - REGIO - Afgelopen donderdag presenteerden de Gemeente Bergen op Zoom en Green Chemistry Campus hun samenwerking. Zij kregen van de provincie Noord-Brabant een financiële bijdrage van €1.187.500 beschikbaar gesteld voor Midden- en kleinbedrijven (MKB) die actief zijn in de Biobased Economy. Wethouder Jeroen de Lange presenteerde de stimuleringsregeling op locatie van de campus aan de Auvergnedijk in Bergen op Zoom.

De Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in bij de circulaire economie en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en kan uitgroeien tot één van de speerpunten van de nationale economie. Zeker omdat Nederland sterk is in chemie, agrofood en logistiek, is de Biobased Economy een van de manieren waarop Nederland groene groei kan realiseren.

Reststromen

De Biobased Economy (BBE) is een economie die gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie inzet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie die biomassa toepast voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte).

Drijfveren

In de Biobased Economy vervangen biologische grondstoffen fossiele grondstoffen. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw. De gemeente Bergen op Zoom zet zich al enige jaren in op dit thema, nu dus met een stimuleringsregeling voor het MKB en start-up bedrijven. Financiering is dan natuurlijk ontzettend belangrijk, investeringen zijn nodig om van laboratorium en testfase over kunnen stappen naar een productie.

Het zijn investeringen met een hoog risico, niet altijd is het bekend of de markt het product wil omarmen. De financieringsmogelijkheden zijn complex en sluiten vaak niet aan bij de behoeften van deze bedrijven. De gemeentelijke stimuleringsregeling voorziet in die behoefte.

Aanvragen

Van 1 september 2020 tot 1 juni 2023 kan men een stimuleringsbijdrage aanvragen tot een maximum van 50.000 euro per aanvraag. De inbreng van de onderneming zelf is gelijk aan het bedrag dat aangevraagd wordt, een zogenoemde cofinanciering.

Faciliteiten

De Green Chemistry Campus beschikt over kantoor- en vergaderruimtes, laboratoriumfaciliteiten, een demoruimte en technologische ondersteuning en coaching. Er zijn al verschillende bedrijven druk aan het testen en ontwikkelen op de campus.

Ideeën

De gemeente Bergen op Zoom en de Green Chemistry Campus hopen dan ook dat ze ondernemers kunnen verwelkomen op de campus met vernieuwende Biobased ideeën.

Wie weet wat er dan ook uiteindelijk kan ontstaan dat ontwikkeld en misschien wel geproduceerd wordt in Bergen op Zoom dat op de internationale markt bijvoorbeeld het plasticprobleem kan vervangen.

Biobased Economy Green Chemistry Campus
Biobased Economy Green Chemistry Campus