Antoniusplein Lepelstraat
Antoniusplein Lepelstraat

'Woningnood en géén bouwplan'

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - De raadsleden van GBWP constateren dat de gemeente Bergen op Zoom weinig of geen bestemmingsplannen meer heeft voor woningbouw. 'Zo ontbreekt het in Halsteren en Lepelstraat bijvoorbeeld helemaal aan bestemmingsplannen voor woningbouw', stellen Maarten van Eekelen en Betsy de Kock, die B en W hierover hebben benaderd.        

'In gesprekken met bewoners, al dan niet door de gemeente georganiseerd, hoor je dat het ontbreekt aan een mix aan woonmogelijkheden: starterswoningen, seniorwoningen, sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen. Er is geen doorstroming mogelijk, daar er geen levensloopbestendige (huur/koop)woningen beschikbaar zijn. Dat tast mede de leefbaarheid aan van dorpen en wijken, scholen, winkels en zorg-, sport- en culturele voorzieningen dreigen te verdwijnen. Als raadsleden woonachtig in Lepelstraat hebben we gesprekken gevoerd met belangrijke geledingen uit het dorp, zoals vertegenwoordiging van de Dorpsraad, SKW, vrienden van Antonius/kerkbestuur en inwoners in het algemeen. De Dorpsraad is al enige tijd bezig met een onderzoek naar wensen voor woningbouw in Lepelstraat, dit naar aanleiding van een Dorpsgesprek. Uit de gesprekken die onze GBWP-vertegenwoordiging voerde met bovengenoemde bewoners en vertegenwoordiging is overduidelijk gebleken dat er een grote behoefte is aan een bestemmingsplan voor circa vijftig woningen. Suggesties over locaties zijn aan B en W en de provincie.'