Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto:

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333, diakenkeetelaar@samenkerk.nl; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop in de parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. openingstijden parochiekantoor: In juli en augustus zijn we alleen op woensdag open van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 2 augustus 09.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Ludo van Gool; Lectrice: Maria Moerkens; Muzikale verzorging: Organist Theo Slangen en Cantor Gerda Sanders. Overleden: in Ossendrecht: Marie van Dijke-Goris. Mededelingen: vrijdag 7 en zondag 9 augustus geen viering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl

Zaterdag 1 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering: Voorganger: Emeritus Pastoor Ing. P.A.E. de Rooij; Koster: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Rita van Gaal; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: Charles Heesmans; t.e.v. OLV van Altijddurende bijstand en voor ieder die het moeilijk heeft. Overleden: in Ossendrecht: Marie van Dijke-Goris. Mededelingen: zaterdag 8 augustus is er geen viering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134.

Zaterdag 1 augustus geen viering. Dinsdag 4 augustus 8.00 uur: viering bij de Broeders. Zaterdag 8 augustus 17.00 uur: Eucharistieviering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Op 2 augustus geen viering. Zondag 9 augustus 11.00 uur: Eucharistieviering.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl

Zondag 2 augustus 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht. Aanmelden tot vrijdag 17.00: scriba@pkgw.nl

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310.

Zondag 2 augustus 9.30 uur: Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans de Kort. Intenties: Antonius Goossens, Cornelia en Adrianus van Tiggelen en dochter Miny; Ria Nuijten-Demmers; Joke de Boeck; jgt. Bernard de Bakker-de Jong; jgt. Jan Suijkerbuijk-de Bakker; Jorn Boeijkens en Arjaan Nefs. Onlangs overleden: Corrie Verswijveren-van Loon. Donderdag 6 augustus 09.00 uur: Eucharistieviering; voorganger S. Chazhoor.

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 1 augustus 19.00 uur:  Eucharistieviering; In deze viering gedenken wij: Han Bom e.v. Toos Bogers; jrgt. Jan de Jong e.v. Lenie Smout en overleden ouders; o.o. van Meer-Roosendaal; o. echtp. Van Bemmelen-van der Bilt; Koosje Karremans; Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector: F. Veraart. Dinsdag 4 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering; Ter ere van H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 2 augustus 10.00 uur: Voorganger ds. H. van het Maalpad; organist: Johan Heuseveldt.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

De Emmauskerk, gelegen aan Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom is weer begonnen met wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur en om 16.00 uur.
www.emmauskerk-boz.nl.

Om 12.00 uur is er in de Emmauskerk iedere zondag een evangelische dienst van de GSKI.

Meer berichten