Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
crisiszorg
crisiszorg

Meldpunt Crisiszorg voor inwoners regio

REGIO - Mensen in West-Brabant die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen sinds kort terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0800-5099.

De professionals van het Meldpunt geven advies en kijken samen met de melder wat er gedaan kan worden. Als er acute hulp nodig is, schakelen ze de juiste crisisdienst in. Het Meldpunt geeft altijd een terugkoppeling aan de melder. Als een situatie levensbedreigend is, bel je 112.

Maar wie bel je als je je ernstig zorgen maakt over iemand? Als diegene zichzelf of anderen in gevaar brengt? “Gelukkig hebben we daar nu het Meldpunt Crisiszorg voor”, vertelt coördinator Sanne Bijlsma. “Aan de hand van onderstaande voorbeelden krijg je een goed beeld van waarover je kunt bellen.”

Inwoners die het 0800-nummer bellen, krijgen een professional van het Meldpunt aan de lijn. De professional stelt een aantal vragen en bepaalt of de melding acuut is of niet. Bijvoorbeeld wanneer: iemand verward gedrag vertoont, iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt, iemand zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden, verplichte zorg nodig lijkt te hebben. “Dan wordt er direct actie ondernomen”, zegt Bijlsma, "en we proberen de situatie zo snel als mogelijk weer te stabiliseren.”

Is een melding niet acuut, dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Bijvoorbeeld wanneer: je je zorgen maakt over iemand die je al een tijd niet hebt gezien, er wordt niet opengedaan en de brievenbus zit vol, je overlast hebt van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.

Meer berichten