Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

TV Lepelstraat voor jong en oud

LEPELSTRAAT - Tennis is een sport voor gezinnen, vrienden en ideaal voor senioren. Tennis Vereniging Lepelstraat is een kleinschalige sportvereniging, opgericht in 1977, te vinden in de dorpskern van Lepelstraat.

Van oudsher wordt de club gedragen door dorps- en clubgenoten. De zelfwerkzaamheid van de clubleden is erg groot en dat heeft ertoe geleid dat de vereniging beschikt over 3 allweather banen, voorzien van verlichting en een gezellige kantine. Buiten de leden die gebruik maken van de banen, voor vrij tennis, evenementen en competitie, worden de drie Open Toernooien van de club veelvuldig bezocht. Het deelnemerstal van de Open Toernooien stijgt nog steeds en dat heeft vooral te maken met de passie waarmee de toernooien georganiseerd worden en het gastvrije karakter van de club.

Tennis Vereniging Lepelstraat werkt hard aan haar ledental. De ledenlijst bestaat nu vooral uit 30-plussers, tweeverdieners, gezinnen en senioren. Tennis is een sport die individueel van aard is, maar vooral samen beoefend wordt. De tennisclub is dan ook een zeer gewaardeerde ontmoetingsplek voor de leden. TV Lepelstraat heeft een nauwe samenwerking met sociaal cultureel werk, , school en andere sportverenigingen en werkt mee aan de verhoging van de leefbaarheid van het dorp. De leden komen niet alleen uit Lepelstraat. Bestaande leden brengen vrienden mee, ouders inspireren hun kinderen en vanuit deze kracht wordt de club gevoed. TV Lepelstraat biedt momenteel volop ruimte voor tennissers om competitie te kunnen spelen, om trainingen te volgen, om de sport recreatief te kunnen beoefenen en aan leuke evenementen mee te doen of mee te organiseren. De instuiven op dinsdagochtend en vrijdagmiddag zijn druk bezocht en ook de maandelijkse racketavond is een gezellig sportief gebeuren. Alle informatie over de club en actuele acties voor leden, junioren en senioren, staat op de site: www.tvlepelstraat.nl en Facebook.

Meer berichten