Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

'Graffiti is probleem'

BERGEN OP ZOOM - HALSTEREN - De fractie van Lijst Linssen noemt graffiti op onder meer elektriciteitskasten, afvalbakken, schrikhekken en muren een structureel probleem. De gemeente moet volgens raadslid Meino Dam aangifte doen van vernieling.

De laatste tijd verschenen op meerdere plekken in de Noordelijke wijken, maar ook elders de graffiti letters ANUPS in zowel witte, rode als zwart gespoten verf. "Graffiti geeft een straat of buurt een verpauperde indruk en bewoners storen zich eraan. Graffiti is een vorm van vernieling waar aangifte van gedaan kan worden bij de politie door de benadeelde. Onze fractie vindt het ook van groot belang dat graffiti regelmatig wordt verwijderd om erger te voorkomen. Het zou een goede alternatieve straf kunnen zijn zoals HALT of een werkstraf."

Brief

In dit verband vraagt Lijst Linssen in een brief aan het college: "Is het college het met Lijst Linssen eens dat graffiti in straten en buurten een verpauperde indruk geeft en dat bewoners er zich aan storen? Is het college ook van mening dat van deze vernieling aangifte moet worden gedaan om zoals in dit geval mogelijk dader(s) bekend worden om de schade te verhalen? Vindt het college ook dat graffiti regelmatig verwijderd moet worden om erger te voorkomen en dat dit door jongeren met een "HALT" straf of veroordeelden tot een werkstraf uitgevoerd kan worden?"

Meer berichten