Toekomstvisie
Toekomstvisie

Inwoners denken mee over toekomstvisie

Algemeen

GEMEENTE WOENSDRECHT – De gemeente Woensdrecht gaat haar toekomstvisie, die dateert uit 2015, herzien. Inwoners mogen meepraten over de nieuwe toekomstvisie. Dat kan op dinsdag 23 april, bij een bijeenkomst in de theaterzaal van MFC Kloosterhof, waar iedereen welkom is.

Sinds de gemeente Woensdrecht in 2015 haar laatste toekomstvisie presenteerde is er nogal wat gebeurd. Vergaande digitalisering bijvoorbeeld, maar ook de coronacrisis met zijn enorme impact, allerlei grote demografische ontwikkelingen en zaken als de stikstofcrisis en de energietransitie die om aandacht vragen: “Daarom is het nodig om onze toekomstvisie, richting 2050, te herzien”, zegt burgemeester Steven Adriaansen.

DNA

De nieuwe toekomstvisie wordt opgebouwd rond drie pijlers die de gemeente beschouwt als het DNA van de gemeente Woensdrecht. De eerste pijler is de Brabantse Wal, die ruimte biedt voor natuur, recreatie, toerisme en agrarische bedrijvigheid. De sterke dorpen van de gemeente Woensdrecht vormen ook een pijler: overal moet de leefbaarheid voor jong en oud op peil blijven, en de eigen identiteit van de dorpen moet worden gewaarborgd. Bedrijvigheid en maintenance zijn de derde pijler, waaronder niet alleen het luchtvaartonderhoud op de Vliegbasis Woensdrecht valt, maar alle economische activiteiten in de gemeente.

Expertise

Op 23 april is er een startbijeenkomst, waarin college en gemeenteraad, met hulp van enkele interessante sprekers, het gesprek over de nieuwe toekomstvisie van de gemeente willen openen. Die sprekers zijn Ingeborg Roks, bestuurder van tanteLouise, dijkgraaf Kees Jan de Vet en commodore Erwin van Beljouw van de Vliegbasis Woensdrecht. Zij laten vanuit hun expertise hun licht schijnen over veranderingen in de samenleving, en wat die voor Woensdrecht betekenen. Burgemeester Adriaansen stelt dat college en raad speciale aandacht hebben voor mensen die op politiek vlak minder “aangehaakt” zijn: “Deze toekomstvisie gaat iedereen aan, dus we willen zoveel mogelijk ideeën horen, ook van mensen die niet per se geïnteresseerd zijn in politiek.”

De bijeenkomst in de Theaterzaal van MFC Kloosterhof begint om 19.30 uur. De toegang is vrij, vooraf aanmelden is niet nodig.