Kraggeloop
Kraggeloop

Excursie Kraggeloop

Algemeen

BERGEN OP ZOOM - REGIO - Op zondag 19 november verzorgt IVN-Groene Zoom een natuurexcursie langs de ‘Kraggeloop’ te Bergen op Zoom.

Het is interessant om nú een blik te werpen op de Kraggeloop, aan de oostrand van de Bergse Heide. Het is een gerealiseerd project van de gemeente Bergen op Zoom en het waterschap de Brabantse Delta met als doel het water meer te laten meanderen en het daardoor aantrekkelijker te maken voor vele waterdieren, waaronder vogels, amfibieën en insecten. Hierdoor tracht men een vergroting van de biodiversiteit te realiseren. Vertrek is om 10.00 uur op hoek Moerstraatsebaan/Delweg in Bergen op Zoom. Deelname is gratis.