Afbeelding

Natuurexcursie op Zurenhoek

Algemeen

BERGEN OP ZOOM - REGIO - Op zondag 25 oktober houdt IVN-Groene Zoom een natuurexcursie op het landgoed 'Zurenhoek', in Bergen op Zoom. De wandeling begint om 10.00 uur op het eindpunt van de Zoomvlietweg/Zurenhoek en duurt ongeveer één uur. Vanwege Covid-19 is aanmelden noodzakelijk.

Het gebied met een oppervlakte van ongeveer 220 ha is eigendom van het Brabants Landschap en grenst aan het particuliere landgoed ‘Wouwse Plantage’.
Tijdens de excursie wordt aandacht besteed aan houtige gewassen, waarbij bomen de hoofdrol spelen. Te denken valt hierbij aan de herfsttooi van loofbomen en aan naaldbomen op arme zandbodems. Verder komen aan de orde het ‘levend’ stuifzand als zeldzaamheid, dood hout, de voordelen van gemengde bossen, het beleid in de bosbouw heden ten dage, de winterslaap van koudbloedige dieren en uiteraard ook de afname van de biodiversiteit met name in onze directe omgeving. Ook naaldbomen komen uitgebreid aan de orde. Waarom hebben (fijn)sparren zo ongelooflijk te lijden gehad van de droogte in de afgelopen jaren en blijft de Douglas overeind? Tenslotte komt ook de afwateringsproblematiek van het gebied ter sprake .

Goed schoeisel is noodzaak, daar het terrein zeer geaccidenteerd is.

Let wel dat door Covid-19 het aantal deelnemers aan deze excursie is gemaximeerd. Inschrijving is daardoor noodzakelijk, via https://www.ivn.nl/ afdeling/groene-zoom/activiteiten/zurenhoek