Jan Luysterburg
Jan Luysterburg

Dialect: Wienkel(e)

Algemeen

Aande (het woord van de vorige keer).

Ook op het woord ‘aande’ hebben de twee ‘vaste’ dames uit Ossendrecht weer gereageerd, evenals de twee ‘vaste’ heren uit Hoogerheide. Onze lezers weten dus, dat ze weer kunnen smullen. We beginnen deze keer met Monda van Diesen:

‘Beste Jan,

Het nieuwe woord: aande , daar is veel over te schrijven. Dus, ik zal maar snel beginnen.

Al jeel vroeg ljeerde oeuw aande te gebruike: zelluf oeuw lepeltje vast ljere houwe agge moest ljere ete. Oeuw pen vast ljere houwe agge moest ljere schrijve.

Oos ma zee tege oos: “Kekt us naor de bienekaant van oeuw aand, wa kunde leze ien die groeve? Zjust: een M en un W en da wul zegge: MENS WERK! En da d’emme we ok gedaon. Ien de wienkel al de pakskes en potjes prijze, mej d’aand. Elke week de rekening oepmaoke van de klaante die ‘oep de boek‘ kwaome.

Jonge meesse wete misschien nie waor iek ut over em. Mar vroeger stuurde moeder de kienders wel eens naor de wienkel om een pakske boter of een pakske zjeeppoeier as ze da tekurt kwam en dan wier da oepgeshreve ien un grwoot wienkelboek.

Nou gaot het van pieng, pieng aon de kassa van de supermarkt en de rekening komt er zo uit rolle!

Naoderaand edde oeuw aanden nwodig om de babie un schwone luier aon te doen.

Ge gift de kleine wel eens een tik oep z’n gatje astie nie lustert, mar ge aaid um ok wel eens over z’n bolleke astie lief ies!

Toen de jongens wa grwoter waore en ze schote nie vlug genoeg oep mej hetgeen waor ze mej bezig waore zee mijn man: “Allee manne, handjes late wappere!“ Mej oeuw aande begroette meesse die oep bezoek komme en ge zwaai ze wer uit as ze weggaon. Ge gift soms iemaand een schouwerklopke om um moed ien te spreke.

Kortom, wa zoude zijn zonder aande? En die meesse zen er toch ok. Die moeten waarke met d’ur mond bevurbeeld, denk mar ies aon mondschilders.

Tegenworrig em iek wel eens moeite mej m’n aande: vingers krom van den artrose. Iek kan nie mjeer bordure, iets wa d’iek gère deej. Mar d’ur ies nog genoeeg wa’k wel kan. De bladzijen van mijn boek omslage, ete koke, afwasse. En iek em altai geljeerd: ge moet altai kijke naor wa ge allemaol nog wél kunt. En da’s nog genoeg gelukkig.’

Nou Monda, jouw aande emme nie stilgestaon. Da d’is wel duidelek!

Lienkse en regse

Dan geven we nu het woord aan Yvonne Rijk:

“Aande, w’emme der ammel twej.” “Nun lienkse en nun regse”

Sommige mensen hebben “twej regs aande” en andere hebben “twej lienks aande.”

Van mij zeggen ze dat ik “twej lienks aande em, mar geluukig zennek ok lienks aandig.”

Soms vraagt iemand “oem un aandje t’elpe. Ak dan nieks aanders oem aande em wul iek mè plezier mun aande uit mun mouwe steeke. Veul aande maoke liegt waark.”

Sommige kinderen zijn echt van die “baaj d’aantjes.” En een “kienderaand ies gaauw gevuuld.”

Sommige mensen “kuune d’er aande nie tuis ouwe”, hoewel ze “der aande ient vuur steeke datter nieks aon d’aand is.”

Ik ga ermee stoppen, want ik weet zeker dat Peter Borremans heel veel uitdrukkingen met “aande” kan vinden.

Nou, Yvonne, dat zullen we volgende week weten. Ik kan alleen alvast verklappen dat hij deze keer twee volle enveloppen heeft afgeleverd.

Het nieuwe woord

Waor veul manne n’n gluuiende n’eekel aon emme, da d’is aon wienkele. Ikke temeenste wel. Meej ‘n bodschappelèèsje in oew aande bodschappe doen, da gao nog wel. En meej oew vrouw meejgaon om ‘n nuuw pak of nuuwe schoene, alleej. Jins in de zoowveul tèèd motte daor mar aon gelwoove.

Mar gaon doen wa ze teegesworreg sjoppe noeme ... Da vin ik verschrikkelek. Ooveral rondkèèke, aon rekke staon te rommele, nog ‘s voele, nog ‘s kèèke of ze jouw maot emme, daor lèèk gin end aon te komme.

Laank geleeje, toen ik nog rwookte, gieng ik mjeestal naor buite n’om ‘n siegeretje te rwooke. En impesaant meense kèèke, want da doen ik wel gèère. Mar nouw kan ik nie mir zegge da d’ik zin eb in ‘n siegeret, want ik rwook al 22 jaor nie mir.

Nouw zeg ik mar da’k effekes frisse lucht mot aole, want da d’ik misselek wor van al die parfumluchjes in de wienkel. En da’s nog nie gelooge n’ok. 

Ik ben, net als onze lezers, benieuwd naar uw ervaringen met winkels en winkelen. Uw verhalen zijn van harte welkom tot en met dinsdag 20 september 2022 op het adres: luysterburg01@ziggo.nl .