Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Vragen over deelscooters

BERGEN OP ZOOM - De fractie van Belang van Bergen op Zoom heeft B en W benaderd over het bericht dat het college groen licht heeft gegeven voor het gebruik van 100 deelscooters in de gemeente. 


‘In vele gemeenten is enorme overlast van deelscooters. Van vandalisme door het in brand steken van deelscooters tot fout parkeren ervan. Willen we als gemeente zulke overlast voor onze inwoners? Daarbij komt nog het feit dat door de beperkte financiële middelen van de gemeente, en de daarbij behorende lage handhavingscapaciteit, deze overlast niet tot nauwelijks de kop ingedrukt kan worden. Heeft het college gezien bovenstaande wel een afgewogen beslissing genomen om groen licht voor Go Sharing te geven? En zo ja waar bestond die afweging dan uit?’ Maikel de Bekker, raadslid.

Meer berichten