Afbeelding
Foto: Bep Tielemans

‘Extra aandacht voor stemlocaties jongeren’

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Vanuit de PvdA-fractie is het college van b en w benaderd over de stemlocaties in gemeente Bergen op Zoom bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

‘Bij lokale verkiezingen is het algemeen bekend dat de opkomst van ‘the first voters, jongeren die voor het eerst mogen stemmen, lager is. De PvdA wil daarom de drempel verlagen om te stemmen, door stembureaus toegankelijker te maken voor jongeren. In het verleden is om een vergelijkbare reden ook het station toegevoegd als stembureau. Wij vragen het college het aantal stemlocaties waar veel jongeren komen te bekijken, zoals scholen met 18+ leerlingen, stemlocaties eventueel aan te passen/uit te breiden. Ook vragen wij de gemeente extra aandacht te schenken aan 18+ first voters en aan EU-migranten die mogen stemmen.’