Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Gemeentehuis Bergen op Zoom</p>

Gemeentehuis Bergen op Zoom

(Foto: Bep Tielemans)

Vragen aan gemeentebestuur over bestemming Poortgebied

BERGEN OP ZOOM - REGIO - Vanuit de fractie van de PvdA Bergen op Zoom is het college van B en W benaderd met diverse vragen over het bestemmingsplan Poortgebied


Onlangs heeft de PvdA fractie een bezoek gebracht aan omwonenden van het Poortgebied. Samen met omwonenden heeft de fractie een schouwronde gelopen over de te ontwikkelen locatie. Omwonenden hebben in een eerder stadium hun zorgen en bezwaren geuit over het plan Poortgebied, het gelopen proces en het LNG tankstation/vulpunt.

Joey van Aken, fractievoorzitter PvdA, in een brief aan het college: 'Op 17 april jl. is onze fractie ter ore gekomen dat tijdens een openbare executieveiling op 18 mei gronden van het bestemmingsplan Poortgebied worden aangeboden. Naar aanleiding van dit feit en de schouwronde heeft de PvdA fractie de volgende vragen aan het college:

Openbare executieveiling: Is het college bekend met de openbare executieveiling van 18 mei? Welke gevolgen heeft deze openbare executieveiling voor het Bestemmingsplan Poortgebied? Welke gevolgen heeft deze openbare executieveiling voor het plan Poortgebied (het hotel, het congrescentrum en de fastfoodrestaurants)? Wie is op dit moment de eigenaar van de gronden waar het plan Poortgebied gerealiseerd moeten worden? Hoe strookt de kijkdag op 28 april met de openbare executieveiling van de gronden van het Poortgebied op 18 mei?

Proces behandeling bestemmingsplan: Hoe ziet het proces rondom de behandeling van het bestemmingsplan Poortgebied en het plan Poortgebied eruit? Hoe verloopt de omgevingsdialoog met de bewoners/recreanten van Vredenburg? Hoe zijn zij en worden zij op de hoogte gehouden van het te volgen traject? Welk bestuurlijk visiedocument ligt ten grondslag aan het plan Poortgebied?

LNG vulpunt en LNG tankstation: Op welke wijze verankert het college de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG tankstations van het Instituut Fysieke Veiligheid in het bestemmingsplan Poortgebied? Welke afspraken zijn met de ontwikkelaar in de (anterieure) overeenkomst en het bestemmingsplan Poortgebied opgenomen over het LNG tankstation en het LNG vulpunt? Hoe zijn deze afspraken tot stand gekomen? Is bij het intekenen van het LNG tankstation en het LNG vulpunt door het college rekening gehouden met de volgende Europese en landelijke richtlijnen cq. wet- en regelgeving? Is in plan Poortgebied rekening gehouden met de draaicirkels van de vrachtwagens voor het LNG vulpunt? Waarom is bij het nieuwe plan Poortgebied geen heroverweging gemaakt om te komen tot een waterstoftankstation? Wat zijn de beweegredenen van het college en de ontwikkelaar op dit punt?

Tot slot vraagt de PvdA fractie aandacht voor de omgevingsfactoren. Zo liggen het LNG vulpunt en het LNG tankstation direct naast de snelweg A4. Rijkswaterstaat heeft plannen om vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel vrachtwagens met gevaarlijke stoffen over de A4 te laten rijden. In onze ogen zijn deze plannen van Rijkswaterstaat niet wenselijk. Zeker in het licht van de ontwikkeling van het LNG vulpunt en het LNG tankstation. Daarnaast bestaat het risico op brandgevaar direct naast het vulpunt. De PvdA wil dat het college advies vraagt bij de Veiligheidsregio', aldus Van Aken.

Meer berichten