Speeltoestel in brand op Groene Hart.
Speeltoestel in brand op Groene Hart.

Vragen over openbare orde

Algemeen

HALSTEREN - Lokaal Realisme maakt zich zorgen over de handhaving van de openbare orde in gemeente Bergen op Zoom en heeft burgemeester en wethouders hierover benaderd. ‘Wij staan pal achter de hulpverleners die hun uiterste best doen, ook de afgelopen jaarwisseling weer. Maar wat ontbreekt is een bestuurlijke aanpak die hen de middelen geeft om hun werk te doen. En daar faalt het in Bergen op Zoom’, zeggen Joost Pals (lijsttrekker) en Rian Govers (fractievoorzitter) in de brief aan het college.

‘Bushokjes verwoest aan de Sterrelaan en de Holleweg. In de Rode Schouw werd een speeltoestel in de fik gezet. Aan de Burgemeester Blomlaan iemand knock-out geslagen en naar het ziekenhuis gebracht. De auto gestolen. Een traumahelikopter opgeroepen. Een opgeblazen elektriciteitskastje. Vandaag weer een steekpartij aan de Kastanjelaan en Plataanstraat. Een greep uit de incidenten in slechts een paar dagen tijd. Wat ons dan in hoge mate stoort, is het bagatelliseren van dergelijke gebeurtenissen. Burgemeester Petter spreekt intern over een “gemoedelijke jaarwisseling”. Gemoedelijk?! Natuurlijk rekenen wij het de burgemeester niet aan dat er idioten zijn die ellende veroorzaken. Daar gaat het niet om. Maar wat moeten onze hulpverleners en ook onze inwoners ervan denken, als het bestuur van deze gemeente dit allemaal maar normaal gaat vinden? Dat kan niet en dat mag niet.’

Pioriteiten 

‘De gemeente Bergen op Zoom geeft 1,1 miljoen euro uit aan openbare orde en veiligheid, waar je voor een gemeente met deze omvang 2,2 miljoen euro zou verwachten. Daardoor is er onvoldoende capaciteit. Bij de begrotingsbehandeling deed onze fractie het voorstel om 2 ton budget te verschuiven ten gunste van veiligheid. Helaas werd dit geblokkeerd door de collegepartijen GBWP, VVD, CDA en D66. Ook vanuit de burgemeester, portefeuillehouder veiligheid, kwam geen steun. Lokaal Realisme verbaast zich over deze bizarre prioriteiten. Dat het ook anders kan, zien we bij onze buren in Roosendaal, waar burgemeester Han van Midden stevig heeft ingegrepen na de incidenten van de vorige jaarwisseling. UV-spray gebruiken om relschoppers op te sporen. Drones inzetten. De brandweer beschermen. Dat is het verschil dat een bestuurder kan maken.’ 

Voedingsbodem

‘Niet alleen de gebeurtenissen rondom de jaarwisseling baren ons zorgen. De schietpartij in de Kastanjelaan, oktober 2021, staat ons nog vers in het geheugen. Eerder vorige maand werd dan weer aan de Antwerpsestraatweg een pand beschoten. Er zit een dunne lijn tussen overlast door straatintimidatie en ronduit ondermijnende criminaliteit. Geen grenzen stellen bij het één zorgt voor een voedingsbodem bij het andere. Jaren geleden sloten Bergen op Zoom en Roosendaal de coffeeshops. Cruciaal onderdeel was de actieve en intensieve aanpak van dealers. Project Courage. Dat is bestuurlijk op z’n beloop gelaten. Het enige wat we nog horen zijn de moralistische beschouwingen over wietgebruik. Op veiligheid en openbare orde is het stil. Ondertussen verweeft de onderwereld zich met de bovenwereld.’

Maatregelen

‘Welke concrete maatregelen gaat u nemen om de rust te herstellen? Welke financiële middelen acht u nodig om te komen tot een fatsoenlijke aanpak op het gebied van openbare orde en veiligheid? Wanneer kan de gemeenteraad een voorstel daartoe tegemoet zien?’

Joost Pals en Rian Govers, Lokaal Realisme