Jan Luysterburg
Jan Luysterburg

‘n Goej gesprek

Algemeen

 Toen ik op woensdag 30 juni 2021 om enkele minuten over negen de lounge van Hotel Princeville binnenstapte zaten Renzo Veenstra, de hoofdredacteur van Omroep Brabant, en Jan Waalen, de bekendste verslaggever van deze omroep, me al op te wachten. Bij een lekker bakske koffie begon daarna in zeer aangename sfeer een pittig gesprek, dat duurde tot half elf.

 Op mijn oproep in de Halsterse Krant & de Zuidwestkrant hadden 55 personen gereageerd, ieder op zijn eigen persoonlijke manier. Hartelijk dank hiervoor! Al deze klachten, protesten, verwijten en oproepen had ik verzameld en er één groot betoog van gemaakt. Hoewel dit uiteraard niet bepaald vleiend overkwam, werd alles sportief geïncasseerd. Ook de sfeer leed er totaal niet onder.

 Ik verweet Omroep Brabant opnieuw, dat ze negen jaar geleden een groot aantal vrijwilligers (ik noemde deze mensen ‘de bovenlaag van de Brabantse cultuur’) respectloos aan de kant hadden geschoven, omdat de dialecten in de ban waren gedaan. Bovendien werd vanaf dat moment gemikt op een jongere doelgroep, waardoor de loyale oudere kijkers en luisteraars in de kou kwamen te staan. Mijn gehoor gaf ruiterlijk toe, dat het daar flink fout was gegaan. Tot nu toe heeft Omroep Brabant niets gedaan om de desbetreffende vrijwilligers op de een of andere manier ‘schadeloos te stellen’. Ik heb dan ook gewaarschuwd, dat deze mensen Omroep Brabant de rest van hun leven zullen blijven verfoeien en dat zo het bestaande negatieve imago van de omroep in stand wordt gehouden. Om hierin een ommekeer te krijgen heb ik voorgesteld om op korte termijn deze mensen bij elkaar te roepen en iets moois voor hen te organiseren. Omroep Brabant heeft wel oren naar dit voorstel en gaat bekijken hoe dit kan worden gerealiseerd.

 Het bestaansrecht van de provinciale omroep kwam uitgebreid aan de orde. Ik betoogde dat een dergelijke omroep, die bestaat van gemeenschapsgeld, tot taak heeft: het brengen van provinciaal nieuws en zeker niet te vergeten het in beeld brengen en promoten van de provinciale cultuur. Een onlosmakelijk onderdeel van die cultuur wordt gevormd door de Brabantse dialecten. Die krijgen dan ook, naar mijn mening, veel te weinig aandacht. Er moeten meer programma’s komen in dialect of toch minstens over dialect. Zowel Renzo als Jan waren het in principe roerend met me eens. Jan vertelde bijvoorbeeld, dat hij het liefst ‘gewone’ mensen interviewt die lekker hun eigen Brabantse taaltje spreken. Ook Renzo zou het liefst meer echt Brabantse programma’s maken. Er is echter het probleem, dat in onze provincie veel ‘import’ woont, mensen die afkomstig zijn uit andere delen van het land of uit andere landen. Deze mensen verstaan dientengevolge het Brabants niet. Misschien zou ondertiteling daarvoor een oplossing zijn. Ook is het zo, dat de jongeren tegenwoordig geen tv meer kijken; ze kijken online. Toch wordt op dit moment gewerkt aan uitbreiding van de dialectprogramma’s. Er is zelfs een speciale afdeling voor gecreëerd: Eigenheid en evenementen.

 Ik vergeleek Omroep Brabant met een onneembaar bastion, omdat er bij de leiding diverse keren klachten zijn binnengekomen waar niet naar werd geluisterd; alles werd zelfs ontkend. Brabantse dialectliedjes werden niet gedraaid, want de kwaliteit was niet goed genoeg. De Omroepraad van Omroep Brabant zou worden gevormd via vriendjespolitiek, waar het provinciebestuur zich verder niet mee bemoeide. Uiteraard was het voor Renzo niet prettig om dit te horen. De meeste aantijgingen ontkende hij. Zo wordt de Omroepraad bijvoorbeeld gevormd via open sollicitaties. En kwaliteit van liedjes is natuurlijk een kwestie van smaak.

 Tot slot liet ik een aantal boeken en tijdschriften zien om aan te geven, dat Omroep Brabant aan veel cultureel belangrijke gebeurtenissen geen of veel te weinig aandacht heeft besteed. Ik noemde bijvoorbeeld het tijdschrift Brabants, het jaarlijkse Brabants boekske, het standaardwerk Brabantse Humor van Cor Swanenberg, de jaarlijkse Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd, het tweejaarlijkse Brabants Dialecten Festival in Lieshout en het West-Brabants Dialectcafé. De heren knikten instemmend. 

 De eindconclusie van Renzo en Jan was: ‘Je hebt ons pijn gedaan, maar we zijn je dankbaar, want je hebt ons ook weer scherp gemaakt.’ Met deze uitspraak was ik best blij.

 Beide partijen gaan nu rustig nadenken over nieuwe plannen en mogelijkheden. Na de vakantieperiode komt er dan een vervolgafspraak, waarbij we opnieuw ideeën en plannen gaan uitwisselen. En natuurlijk gaan we dan ook, bij een kop koffie en een broodje, terugkijken of er werkelijk verbeteringen hebben plaatsgevonden.

Ik nodig u graag opnieuw uit om mee te denken. Uw mening, ideeën en voorstellen zijn van harte welkom op het adres: luysterburg01@ziggo.nl en ik geef alles weer door aan de leiding van Omroep Brabant. U kent mij immers inmiddels goed en u weet dat ik geen gelegenheid voorbij laat gaan om de Brabantse cultuur en daarmee ook de Brabantse dialecten te promoten.

Alvast bedankt voor uw steun.