Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Wadi Huijbergen
Wadi Huijbergen (Foto: Gemeente Woensdrecht)

Steun voor ‘waternatuur’ initiatieven

GEMEENTE WOENSDRECHT - Vanuit de Provincie Noord- Brabant bestaan subsidiemogelijkheden om straten of buurten groener te maken en beter te beschermen tegen weersextremen, zoals wateroverlast bij hevige regenval. De subsidie is rechtstreeks bij de Provincie aan te vragen. Als gemeente is Woensdrecht graag bereid hierbij ondersteuning te verlenen.


Vanuit de Provincie worden initiatieven ondersteund die bijdragen aan ‘waternatuur', zoals kleinschalige natuur- en waterprojecten die een positief effect hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde en duurzame leefomgeving. Wanneer we stenen vervangen door groen, wordt een omgeving weerbestendig. Planten en bomen vangen regenwater op en zorgen voor verkoeling bij hitte. Hele concrete voorbeelden zijn het vergroenen/minder grijs maken van een (school)plein, geveltuintjes in een straat of sedum daken op schuurtjes in de buurt. Ook wadi's zijn een voorbeeld, zoals in Huijbergen en Putte. Heeft u zelf nog wel hele andere leuke ideeën voor uw buurt die in aanraking kunnen komen voor de subsidie? Jaarlijks stelt de Provincie €180.000 beschikbaar voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten. De doelstellingen sluiten ook goed aan bij de Groene Agenda van de gemeente Woensdrecht en duurzame ambities. De gemeente helpt graag als mensen een plan willen indienen bij de Provincie. U kunt mailen naar: initiatieven@woensdrecht.nl.

Op bijgevoegde foto’s: Wadi in Huijbergen (foto droog en gevuld met water) en een wadi in Putte die vorig jaar is aangelegd bij de werkzaamheden in de Sparrenlaan en omgeving.

Meer berichten