Afbeelding
Foto: Pascal Brugman

Huijbergen krijgt een Tiny Forest ofwel mini bos

Algemeen

HUIJBERGEN - Huijbergen is één van de twintig uitgekozen locaties waar een zogeheten Tiny Forest wordt gerealiseerd, op particulier terrein. Uit de ruim 170 aanmeldingen is Huijbergen verkozen.

De winnaars komen uit heel Nederland, waaronder Almere, Den Haag en Oud Gastel. Al deze locaties zijn in maart 2021 een mini bos rijker. In Huijbergen wordt dit een samenwerkingsproject tussen 'de Huijberg' en Broederhuis Sainte Marie.

Achter het Koetshuis bevindt zich een stuk grond waar nu nog gras, dode dennenbomen en ander groen te zien is. Wij vroegen Marjan Bosch van de Huijberg wat nou eigenlijk een Tiny Forest is. Marjan legt uit: "Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems mini bos dat verdroging tegengaat, water bergt bij overvloedige regenval, kwaliteit van de lucht verbetert en CO² opslaat. Daarnaast zorgt een Tiny Forest voor biodiversiteit. Vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren voelen zich er thuis. Vaak is er een buitenlokaal bij, een plek voor klassen of andere groepen om les te krijgen in de natuur. Op elke locatie worden de mensen opgeleid in de Japanse Miyawaki methode. Dit is een methode om natuurlijke bossen versneld te herstellen. Bossen die dezelfde kwaliteit hebben als oerbossen, oftewel bossen waar de mens nooit heeft ingegrepen. De Miyawaki methode maakt het mogelijk om een bos, dat normaal in honderd jaar groeit, in tien jaar tijd te realiseren. Daarbij is Miyawaki een groot voorstander van het gebruik van inheems plantmateriaal van wilde bomen. Deze kunnen omgaan met veranderingen zoals schommelingen in het klimaat."

De Huijberg zal blij zijn als er burgers, scholen en bedrijven kunnen helpen en meedoen dit alles te realiseren vanaf november 2020. Dus kun je helpen met grondverzet, materiaal of andere hulp, meld je dan alvast aan bij Marjan Bosch via e-mail: Post@dehuijberg.nl of telefoon: 06-46207785.