Afbeelding

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333, diakenkeetelaar@samenkerk.nl; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop en opgeven intenties in de parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. openingstijden parochiekantoor: In juli en augustus alleen woensdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Zondag 30 augustus 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Ludo van Gool; Lectrice: Maria Moerkens; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen en Cantor Gerda Sanders. Intenties: om een gelukkige toekomst voor het bruidspaar Frank van Campo en Elsemiek Oerlemans; o.o. Schoone-Kolen v.w. verj. Vrijdag 4 september 9.30 uur: Woord- en communieviering, 1e vrijdag van de maand; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar. Vrijdag 4 september 14.00 uur: plechtige Eucharistieviering; huwelijksviering van Frank van Campo en Elsemiek Oerlemans; Voorganger: pastoor Frans Verheije.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 29 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering: Voorganger: Emeritus Pastoor Ing. P.A.E. de Rooij; Koster: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Eduarda Helinski; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: Louise Buijs - v. Agtmaal; t.e.v. OLV van Altijddurende bijstand en voor ieder die het moeilijk heeft. Mededelingen: Vieringen op 12 en 19 september.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl

Zaterdag 29 augustus is er geen viering. Dinsdag 1 september 08.00 uur: viering bij de Broeders. Zaterdag 5 september 17.00 uur: Eucharistieviering.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl

Zondag 30 augustus 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Emmy Stigter; Lectrice: Marianne Mattheussens; Misdienaars: Luka en Petar Loncar; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen en Cantor Carel Jan Reuver. Intenties: Jan Hendrickx e.v. Cornelia Pijnen v.w. jrgt. Mededelingen: Door omstandigheden is het niet mogelijk om in de bidkapel een kaarsje aan te steken. Voor en na de viering op zondag kunt u wel een kaarsje aansteken.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Telefoon: 0164-672991, www.pkgw.nl

Zondag 30 augustus 9.45 uur: Ds. M. Wagenvoorde, Breda. In verband met het coronavirus kerkdienstbezoek van tevoren aanmelden tot vrijdag 17.00 uur via e-mail: scriba@pkgw.nl

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310.

Zondag 30 augustus 9.30 uur: Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans de Kort. Intenties: Alle overleden leden van de KBO, Adrie de Keijzer. Donderdag 3 september 9.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor.

Pastoraal woord

De vakanties in onze regio lopen ten einde voor de basisscholen en de middelbare scholen. We hopen dat de leerlingen en leerkrachten ondanks de beperkingen die er waren toch voldoende rust en ontspanning hebben weten te vinden in de vakanties. En we hopen dat ze op een veilige manier weer les kunnen geven en krijgen en dat ze hierin plezier vinden.
Onderwijs op afstand via een computer blijkt toch het gewone contact tussen leerlingen en leraar niet ten volle te kunnen vervangen. Nu de leerlingen van Jezus hebben van Hem ook voortdurend onderwijs gekregen in levende lijve. Juist door met Jezus op te trekken van dag tot dag, door Hem te horen spreken, door te zien hoe Hij met mensen omging, door te zien hoe Hij bad, hebben ze het meest geleerd en hebben ze Hem steeds beter leren kennen. In het evangelie horen we hoe Petrus tot een mooie belijdenis komt van wie Jezus voor hem is: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God” ( Mt 16, 16). Petrus voelt aan dat Jezus meer is dan een profeet die namens God spreekt.
Elke week gaan we in de kerk in de leer bij Jezus die voor ons het mensgeworden Woord van God is. We proberen zijn woorden te begrijpen en ze in ons leven in praktijk te brengen. Moge dit onderwijs in de kracht van de H. Geest ons goed doen en ons kracht, troost en richting geven, ook weer in dit nieuwe school- en werkjaar.

Pastoor Hans de Kort

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 29 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering; In deze viering gedenken we: Cor Jogchems w.v. Adrie van Schilt; jrgt. Ad van Meel e.v. Riet Frijters; Cor van Osta-Laanen; Jaantje de Booij. Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector: F. Veraart.
Dinsdag 1 september 19.00 uur: Eucharistieviering; Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.
Zondag 30 augustus 10.00 uur: Ds. H. van het Maalpad; organist: Johan Heuseveldt.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom:
Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur en om 16.00 uur.

Om 12.00 uur is er in de Emmauskerk iedere zondag een evangelische dienst van de GSKI.